Kategori 1

1 Türkçe Kelimeler

Kağıt Ne Demek?

Kağıt Ne Demek? Genel tabiri ile yazı yazmaya yarayan araç olarak bilinen kağıt, hamur haline getirilmiş bitkisel maddelerin bir takım işlemlerden geçerek kuru ve ince yaprak...

1 Türkçe Kelimeler

Söz Ne Demek?

Söz Ne Demek Söz, Türkçe sözlükte karşılığı, laf, lakırtı, kelam olarak bilinen bu kelime, bir fikri, düşünceyi, duyguyu dile getirmek için kullanılan kelime dizisine...

1 Tıp

Doğum Ne Demek?

Doğum Ne Demek Doğum işlemi türe özgü olup, normal gebelik sürecinin tamamlanması ile gerçekleşir. Anne karnından çıkış anı doğum olarak adlandırılıp doğum günü doğum saati ve...

1 İngilizce Kelimeler

Did Ne Demek?

Did Ne Demek İngilizce bir kelime olan did kelimesinin Türkçedeki karşılığı yapmak eylemidir. Fiil olarak cümleye anlam veren bu sözcük içerik bakımından cümleye birçok anlamı...

1 Burçlar

Burç Ne Demek?

Burç Ne Demek Güneş sisteminde yer alan on iki takımyıldızından her birine burç adı verilmektedir. Benzetildikleri nesne ve varlıklara göre de isim almış tarih boyunca da insanlar...

1 Türkçe Kelimeler

Muzur Ne Demek?

Muzur Ne Demek Eski Türkçede yaramaz çocuklara takılan sıfattır. Aynı zamanda muzur kelimesi kirli düşüncesi olan kişiler için de kullanılabilmektedir. Akıllı, kurnaz kişiler de muzur...

1 Türkçe Kelimeler

Konum Ne Demek?

Konum Ne Demek Konum bir kimsenin ya da bir nesnenin bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan kelime o nesnenin ya da kişinin pozisyonunu o anki biçimini ifade edebilmek için...

1 Teknoloji

Server Ne Demek?

Server Ne Demek Server, ingilizce’deki anlamı sunucu, servis atan oyuncu, rahip yardımcısı, tepsi ya da hizmetçi anlamlarındadır. Ana bilgisayar (sunucu bilgisayar) anlamına da gelir...

1 Arapça Kelimeler

Afaki Ne Demek?

Afaki Ne Demek bir konuşma şeklini betimler, belirli bir konu seçmeden dağınık konuşma anlamındadır. Bu konuşma şekli belirsizlik ve savruk bir konuşmadır. Başka bir anlamda ise nesnel...

1 Siyaset Türkçe Kelimeler

Devlet Ne Demek?

Devlet Ne Demek Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlenme sağlamış tüzel varlık anlamına gelmektedir. -Egemen olan sosyal sınıfın, ezilen sosyal sınıfları...