Arapça Kelimeler Archives | Ne Demek?

Kategori Arapça Kelimeler

1 Arapça Kelimeler

Nihai Ne Demek?

Nihai Ne Demek? Nihai arapça kökenli bir kelimedir. Arapça olarak Nihayi olarak bilinir. Dilimizde ise nihai olarak yazılmakta ve okunmaktadır. Anlamı ise, son, sonuncu, bir işi sona erdiren...

1 Arapça Kelimeler

Afaki Ne Demek?

Afaki Ne Demek bir konuşma şeklini betimler, belirli bir konu seçmeden dağınık konuşma anlamındadır. Bu konuşma şekli belirsizlik ve savruk bir konuşmadır. Başka bir anlamda ise nesnel...

1 Arapça Kelimeler

Ecnebi Ne Demek?

Ecnebi Ne Demek Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapçada kullanımı “ecneb”dir. Bir ülkede yaşayan vatandaş için başka bir ülke uyruğuna sahip olan kimseye verilen sıfat, bigane...

Arapça Kelimeler Din

Zina Ne Demek?

Zina Ne Demek İslam dinine inananları oldukça yakından ilgilendiren ve Kuran-ı Kerim’de net olarak haram kılınmış olan zina’nın ne olduğu anlatmak için, öncelikle ‘haram’...

Arapça Kelimeler Genel

Zeka Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelimenin Türkçedeki karşılığı anlak sözcüğüdür. Zeka, öğrenme eylemi ve bu eylem doğrultusunda sahip olunan yetenekler doğrultusunda...

Arapça Kelimeler Genel

Kanun Ne Demek?

Arapça kökenli olan kanun kelimesinin eş anlamlısı yasa sözcüğüdür. Kanun uyulması gereken kural, geçerliliği olan kaide anlamını taşımaktadır. Kanun sözcüğünün sözlük...

Arapça Kelimeler Genel

Memur Ne Demek?

Memur kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, kök bakımından buyruk, buyurma anlamını taşıyan ‘emr’ fiilinden gelmektedir. Buyurma işini yapan, ika eden, yerine getiren kişiye de...

Arapça Kelimeler Genel

Milli Ne Demek?

Arapça kökenli olan milli kelimesi, kelime yapısını millet sözcüğünden alarak, millete özgü, ulusal, milletle ilgili olan anlamlarını ifade etmektedir. Türk tarihinde birçok...

Arapça Kelimeler

Azim Ne Demek?

Azim demek, Türkçe de birçok anlama gelen azim genel olarak ilk başta herhangi bir işte ve verilen bir karara karşı kararlı olmaktır. Azim demek şiddetli,  derecesi yüksek ve her şeyin...

Arapça Kelimeler Genel

İdrar Ne Demek?

İdrar, vücuttan atılması mecburi olan bu ifrazat, kelime kuruluşu bakımından Arapça kökenli olup, böbrekler tarafından salgılanan ve metabolizma atıklarını taşıyan bir vücut...