Kategori Bilim Felsefe

Bilim Felsefe Biyoloji

Mineral Ne Demek?

Mineral doğada bulunabilen ve doğal yollarla oluşan kristalleşmiş maddeler topluluğudur. Doğal olarak oluştukları için birçok maddenin içinde de yerini almış durumdadır ve...

Bilim Felsefe

Mitoloji Ne Demek?

Mitoloji, tarihi sınıflandırmaların ve efsanelerin bir bütün içerisinde incelenmesi olarak tanımı yapılıyor ve özellikle eski çağda var olduğu sanılan tanırların efsanelerinden...

Bilim Bilim Felsefe Fransızca Kelimeler

Kuantum Ne Demek?

Kuantum ne demek? Fransızca kökenli kuantum kelimesi Türkçede bir foton dalgasının var olabilecek değerlerinin alt değer kümelerinden biridir. Açıkçası kuantumun sözcük anlamı olarak...

Bilim Felsefe Fransızca Kelimeler

Hipotez Ne Demek?

Hipotez ne demek? Fransızca kökenli hipotez kelimesi Türkçede varsayım, önsav, deneyle tam olarak kanıtlanmamış olan kuram anlamlarına karşılık gelir. Hipotez herhangi bir konuda ki...