Demokrasi Ne Demek? Demokrasi Nedir? | Ne Demek?
Fransızca Kelimeler Siyaset

Demokrasi Ne Demek? Demokrasi Nedir?

Demokrasi ne demek? Demokrasi nedir?

Sözlük anlamı olarak baktığımızda bu kelimeye “halkın egemenliği” olarak rastlayabiliriz. Demokrasi bir rejim değil yönetme aygıtıdır. En temel tanımı çoğunluğun iktidarı, azınlığın haklarının korunmasıdır. Kapitalist toplumda demokrasiyi “burjuva demokrasisi” olarak ifade edebiliriz. Temsili demokrasi ve katılımcı demokrasi olarak 2 grupta değelendirilebilir. Temsili demokrasi oy hakkı bulunan kişilerin temsilciler seçmesi ve yürütme yetkisine sahip bir mecliste bu temsilciler tarafından temsil edilmesidir. Katılımcı demokrasi güçlü yerel yönetim ve yerel meclislerle bireylerin doğrudan katılımcı olarak yürütmenin içerisinde söz sahibi olması olarak ifade edilebilir. Seçme ve seçilebilme hakkı, ifade özgürlüğü, azınlığın haklarının korunması demokrasinin temel ilkelerindendir.

  • Yunanca “Demos” halk ve “Kratos” otorite kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan şehir (site) devletlerinde ortaya çıkan bir yönetme aygıtıdır.
  • Demokratik; demokrasiye uygun
  • Demokrat; demokrasi yanlısı

Yorum Bırakın