Erdem Ne Demek? Erdem Nedir?

Erdem ne demek? Erdem nedir? Türkçe kökenli erdem kelimesi ahlakı iyi olma, yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, ruhsal olgunluk, alçak gönüllülük gibi anlamlara karşılık gelir. Fazilet kelimesi erdem kelimesinin eş anlamlısıdır. Aynı zamanda fazilet kelimesi erdem kelimesinin Arapça karşılığıdır. Bir övgü ve iltifat sıfatı olarak bu kelimeye sıkça rastlayabilirsiniz. Fazilet kadın ismi olarak erdem ise erkek ismi […]

Yazının Devamı

Cariye Ne Demek? Cariye Nedir?

Cariye ne demek? Cariye nedir? Kelime kökeni Arapçadır. İslamiyet öncesinde arapların getirdigi kölelik anlamına gelmektedir. islamın önce ıslah ettigi sonrasında ise tamamen kalkmasını hedeflemiştir. Cariye kadın köle anlamını taşır, alınıp satılır. Köle olan kadınlara her istek yaptırılır, özgürlükleri tamamen kısıtların ve istekleri yerine getirilmez. Cariye kadınların hayatları tamamen sahiplerinin kararlarına bağlıdır. Bu kadınlar için yalnızca […]

Yazının Devamı

Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir?

Ahlak ne demek? Ahlak nedir? Kökeni Arapça olan kelime, terbiye, saygı, nezaket gibi hususları içinde barındıran değerlerin tamamına ahlak denir. Toplum içinde uyulması gereken kurallara saygı gösterip ve buna uyarak, başka insanlara ölçüyü ve saygıyı elden bırakmayarak, Ahlak kelimesinin anlamına sahip olunur. Etiksel kuralları daima içinde barındıran Ahlak, iyi bir yaşamanı temenni eder. Ahlak Felsefesinin […]

Yazının Devamı

Fazilet Ne Demek? Fazilet Nedir?

Fazilet ne demek? Fazilet nedir? Erdem kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgi, hoşgörü ve ahlaki değerler gibi nitelikleri bünyesinde bulunduran kişileri ifade etmek için kullanılır. Kadın ismi olarak kullanılır. Türkiye’de faaliyet göstermiş siyasi bir partidir. Sabahat Akkiraz’a ait 1988 çıkışlı bir albümdür.

Yazının Devamı

Öğretim Ne demek? Öğretim Nedir?

Öğretim Ne Demek, Öğretim Nedir; Öğretim: Bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilerin verilmesi, bireylerin eğitilmesidir. Bu bilgiler ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak bilgisayar hakkında eğitim görene birinin öğretim konusu bilgisayar donanımı olabilir. İşletmelerde de öğretim mevcuttur.  Öğretim alanı hem genel iş işleyici hemde işle ilgili teknik bilgileri içerecek şekilde olabilir. Öğretim faaliyetlri işçilerden yöneticilere herkesi kapsayabilir. […]

Yazının Devamı

Etik Ne Demek? Etik Nedir?

Etik ne demek, etik nedir; Etik kelimesi Yunanca ethos yâni “töre” sözcüğünden türemiştir. Aksiyoloji dalından birisidir aynı zamanda felsefenin dört ana dalından birisidir. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırmak amacıyla ahlak kavramı oluşturulmuştur ve böyle bir çözüm aranmıştır. Batıda etik ahlak ile aynı şey olarak görülmüştür. Türk kültüründe ise yazılı olmayan ancak toplum tarafından bağlı kalınan kurallara etik kuralları […]

Yazının Devamı