www.nedemek.com.tr

Etik Kod Ne Demek? Etik Kod Nedir?

Etik Kod Ne Demek? Etik Kod Nedir? Etik Kod: Yapılacak işlerde saptanan standartlar yani davranışların minimum özelliklerinin ortaya konulması. Etik kod, bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünüdür. Piyasanın aktörleri tarafından belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen davranış kalıpları bütünü. Ahlaki uyum politikaları, ahlaki standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyondaki etiksel uyumu içeren cümlelerdir. […]

Read More
etik ne demek

Etik Ne Demek? Etik Nedir?

Etik ne demek, etik nedir; Etik kelimesi Yunanca ethos yâni “töre” sözcüğünden türemiştir. Aksiyoloji dalından birisidir aynı zamanda felsefenin dört ana dalından birisidir. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırmak amacıyla ahlak kavramı oluşturulmuştur ve böyle bir çözüm aranmıştır. Batıda etik ahlak ile aynı şey olarak görülmüştür. Türk kültüründe ise yazılı olmayan ancak toplum tarafından bağlı kalınan kurallara etik kuralları […]

Read More