Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir?

Ahlak ne demek? Ahlak nedir? Kökeni Arapça olan kelime, terbiye, saygı, nezaket gibi hususları içinde barındıran değerlerin tamamına ahlak denir. Toplum içinde uyulması gereken kurallara saygı gösterip ve buna uyarak, başka insanlara ölçüyü ve saygıyı elden bırakmayarak, Ahlak kelimesinin anlamına sahip olunur. Etiksel kuralları daima içinde barındıran Ahlak, iyi bir yaşamanı temenni eder. Ahlak Felsefesinin […]

Yazının Devamı

Etik Kod Ne Demek? Etik Kod Nedir?

Etik Kod Ne Demek? Etik Kod Nedir? Etik Kod: Yapılacak işlerde saptanan standartlar yani davranışların minimum özelliklerinin ortaya konulması. Etik kod, bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünüdür. Piyasanın aktörleri tarafından belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen davranış kalıpları bütünü. Ahlaki uyum politikaları, ahlaki standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyondaki etiksel uyumu içeren cümlelerdir. […]

Yazının Devamı

Etik Ne Demek? Etik Nedir?

Etik ne demek, etik nedir; Etik kelimesi Yunanca ethos yâni “töre” sözcüğünden türemiştir. Aksiyoloji dalından birisidir aynı zamanda felsefenin dört ana dalından birisidir. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırmak amacıyla ahlak kavramı oluşturulmuştur ve böyle bir çözüm aranmıştır. Batıda etik ahlak ile aynı şey olarak görülmüştür. Türk kültüründe ise yazılı olmayan ancak toplum tarafından bağlı kalınan kurallara etik kuralları […]

Yazının Devamı