parite

Parite Ne Demek?

Parite ne demek? Fransızca kökenli parite kelimesi Türkçede iki ülke parasının karşılıklı değeri, değerdeşlik gibi anlamlara karşılık gelir. Her ülkenin kendine ait bir para birimi vardır. Bu para biriminin değerini belirleyen şey para meta karşılığıdır. Yani bir para biriminin değerini belirleyen şey piyasada ne kadar metaya denk geldiğidir. Tabi bazı ülkeler başka yollarla da para karşılıklarını […]

Devamını Oku
para

Para Ne Demek? Para Nedir?

Para ne demek? Para nedir? Farsça kökenli para kelimesi Türkçede devletlerce bastırılan kağıt veya madeni ödeme aracı, nakit anlamına karşılık gelir. Para en kısa tanımıyla metanın piyasadaki dolaşımını kolaylaştırıcı bir araçtır. Devletlerin kendine ait para birimleri bulunmaktadır. Tarihten bu yana para bastırmak devlet için bağımsızlığın ifadesi olmuştur. Ekonomik bağımsızlığın ifadesi olan para birimi günümüzde çeşitli […]

Devamını Oku
foreks piyasası

Foreks Piyasası Ne Demek? Foreks Piyasası Nedir?

Foreks piyasası ne demek? Foreks piyasası nedir? İngilizce kökenli foreks kelimesi Foreign Exchange  söz kalıbının kısaltmasıdır. Bu kısaltmaya FX şekliyle rastlamak da mümkündür. Döviz piyasası veya yabancı para piyasası olarak foreksi nitelendirebiliriz. Foreks uluslararası ticari ilişkilerde belirleyici olan bir tür finansal kuruluştur. Bu kuruluş ülkelerin para değerlerini saptar. Yani var olan paranın piyasada ki meta değerini tespit […]

Devamını Oku
foreign exchange

Foreign Exchange Ne Demek? Foreign Exchange Nedir?

Foreign Exchange ne demek? Foreign Exchange nedir? İngilizce kökenli foreign exchange söz kalıbı Türkçede döviz anlamına karşılık gelir. Döviz; ülkeler arası ödemelerde kullanılan çek, para, poliçe gibi ödeme araçlarıdır. Bu ödeme türü ülkeler arasında ki ticari ilişkilerde belirlenir. Örneğin bir ülke başka bir ülkeden ham madde, ürün ve benzeri bir şey alacak ise bunun ödemesini belirlenen üzerinde […]

Devamını Oku
fon

Fon Ne Demek? Fon Nedir?

Fon ne demek? Fon nedir? Fransızca kökenli fon kelimesi belirli bir işin gerçekleşebilmesi için ayrılmış olan para, mal varlığı, bütçe anlamlarına karşılık gelir. Örneğin; devletin vatandaşlarına karşı yükümlü olduğu güvenlik vazifesini yerine getirememesi nedeniyle zarara uğrayan bir kişini maddi kaybı başbakanlık fonundan karşılanır. Bu fon güvenlik zafiyetlerinden kaynaklanan maddi zararları karşılamak amacıyla milli gelirden ayrılan […]

Devamını Oku
enflasyon

Enflasyon Ne Demek? Enflasyon Nedir?

Enflasyon ne demek? Enflasyon nedir? Fransızca kökenli enflasyon kelimesi Türkçede para fazlalığı, fazlalık, şişkinlik, pahalılık anlamlarına karşılık gelir. İktisadi bir terim olarak enflasyon bir ekonomide ki para miktarının artması ve bununla orantılı olarak paranın değerinin düşmesi anlamına gelir. Bu değer düşmesi piyasada ki herhangi bir ürünün daha çok para verilerek alınabilmesine neden olur. Kısacası paranın […]

Devamını Oku
doviz

Döviz Ne Demek? Döviz Nedir?

Döviz ne demek? Döviz nedir? Fransızca kökenli döviz kelimesi Türkçede uluslar arası ödeme işlemini gören para, poliçe, çek ve her türlü ödeme aracına verilen isimdir. Yabancı para olarak da bilinen döviz ülkelerin ithalat-ihracat ilişkisine bağlı olarak gelişir. Bir ülkeye döviz girmesi demek o ülkenin ihracat yapması demektir. Bir ülkenin döviz kaybetmesi demek o ülkenin ithalat […]

Devamını Oku
indir

Angarya Ne Demek? Angarya Nedir?

Angarya ne demek? Angarya nedir? Kelime kökeni Yunanca olan Angarya, Tarihsel köken olarak feodal sisteme dayanmaktadır. Zorla yaptırılan ve karşılığında para verilmeyen, kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı hizmet anlamı taşımaktadır. Kişi hayatını köle gibi kullanmaktan dolayı 1982 anayasasına göre yasaklanmıştır. Savaş sırasında devletin, kendi yerleşim yerinde bulunan yabancı devletin gemilerine el koyup, bunlardan faydalanması. Sıkıyönetimde bir […]

Devamını Oku
foreks

Foreks Ne Demek? Foreks Nedir?

Foreks ne demek? Foreks nedir? Foreks,  foreign exchange söz kalıbının kısaltmasıdır. Foreks finansal data paylaşımları yapan bir kuruluştur. Ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değerlerinin belirlendiği bir piyasadır. İşlem hacmi ve likitide olarak dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Ülkelerin merkez bankaları, sigorta şirketleri, tüzel ve bireysel yatırımcılar ve bir çok ticari konum sahipleri bu piyasanın katılımcılarını oluşturmaktadır. […]

Devamını Oku
for man

Foreign Exchange Ne Demek? Foreign Exchange Nedir?

Foreign Exchange ne demek? Foreign Exchange nedir? İngilizce kökenli foreign exchange söz kalıbı Türkçede döviz anlamına karşılık gelir. Döviz; ülkeler arası ödemelerde kullanılan çek, para, poliçe gibi ödeme araçlarıdır. Bu ödeme türü ülkeler arasında ki ticari ilişkilerde belirlenir. Örneğin bir ülke başka bir ülkeden ham madde, ürün ve benzeri bir şey alacak ise bunun ödemesini belirlenen üzerinde […]

Devamını Oku