vergi ne demek

Vergi Ne Demek?

Vergi, devletin görevlerini yerine getirebilmesi için ( okul yapımı, hastane yapımı, yol yapımı, hizmet vs. ) belirli kurallara göre vatandaşlardan toplanan paradır. Vatandaşların ödediği paralar kamu fonlarında toplanır. Gerekli üretim ve hizmet olayları bu fondan sağlanır. Bu fonların içinde vergi gelirleri oranı yüksektir. Devlet kamu görevlerinin dışında (kamuya paralel) faaliyetler içinde vergilere yüklenebilir.

Yazının Devamı
Para Ne Demek

Para Ne Demek?

Para, metanın piyasada daha kolay dolaşımını sağlayan araçtır. Devletler tarafından bastırılan üzerlerinde sayıca değerler olan kağıt ve metallerdir. Vadesiz mevduatlar, vadeli mevduatlar, devlet tahvili ve kredi kartları da para unsurudur. Para, değer denkliğini gösterir. Maddi değer taşıyan her şeyin para cinsinden karşılığı vardır. bu karşılık gözetilerek para ile meta takas edilir. Para gelişmiş bir takas […]

Yazının Devamı

Banka Ne Demek?

Banka demek, faiz karşılığında para alan ve satan kıymetli evrakları bünyesinde bulunduran ve kredi veren bir kuruluştur. Banka demek para ve kredi üzerine tüm çeşitli işlemler yapan gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermeleri üzerine hizmet veren bir kuruluştur. Banka demek ilk görev olarak ekonomide olan parayı hızlandırabilmek amaçlı fon kullanımlarını kolaylaştırmak ve kredi sağlamaktır.ayrıca […]

Yazının Devamı

Ukash Ne Demek?

Ukash, Birleşik Krallık merkezli elektronik para sistemidir, bu sistem bir ön ödemeli sistemdir ve internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen ancak kart bilgilerini de vermek istemeyen kullanıcılar için sağlanmış bir ön ödemeli bir sistemdir. Bu sistem İngiltere’deki Smart Voucher firmasının bir ürünüdür. Ukash, 19 basamaklı benzersiz (unique) bir koda önceden ödenmiş parayı atar, bu benzersiz kodu […]

Yazının Devamı

Parite Ne Demek?

Parite ne demek? Fransızca kökenli parite kelimesi Türkçede iki ülke parasının karşılıklı değeri, değerdeşlik gibi anlamlara karşılık gelir. Her ülkenin kendine ait bir para birimi vardır. Bu para biriminin değerini belirleyen şey para meta karşılığıdır. Yani bir para biriminin değerini belirleyen şey piyasada ne kadar metaya denk geldiğidir. Tabi bazı ülkeler başka yollarla da para karşılıklarını […]

Yazının Devamı

Para Ne Demek? Para Nedir?

Para ne demek? Para nedir? Farsça kökenli para kelimesi Türkçede devletlerce bastırılan kağıt veya madeni ödeme aracı, nakit anlamına karşılık gelir. Para en kısa tanımıyla metanın piyasadaki dolaşımını kolaylaştırıcı bir araçtır. Devletlerin kendine ait para birimleri bulunmaktadır. Tarihten bu yana para bastırmak devlet için bağımsızlığın ifadesi olmuştur. Ekonomik bağımsızlığın ifadesi olan para birimi günümüzde çeşitli […]

Yazının Devamı

Foreks Piyasası Ne Demek? Foreks Piyasası Nedir?

Foreks piyasası ne demek? Foreks piyasası nedir? İngilizce kökenli foreks kelimesi Foreign Exchange  söz kalıbının kısaltmasıdır. Bu kısaltmaya FX şekliyle rastlamak da mümkündür. Döviz piyasası veya yabancı para piyasası olarak foreksi nitelendirebiliriz. Foreks uluslararası ticari ilişkilerde belirleyici olan bir tür finansal kuruluştur. Bu kuruluş ülkelerin para değerlerini saptar. Yani var olan paranın piyasada ki meta değerini tespit […]

Yazının Devamı

Foreign Exchange Ne Demek? Foreign Exchange Nedir?

Foreign Exchange ne demek? Foreign Exchange nedir? İngilizce kökenli foreign exchange söz kalıbı Türkçede döviz anlamına karşılık gelir. Döviz; ülkeler arası ödemelerde kullanılan çek, para, poliçe gibi ödeme araçlarıdır. Bu ödeme türü ülkeler arasında ki ticari ilişkilerde belirlenir. Örneğin bir ülke başka bir ülkeden ham madde, ürün ve benzeri bir şey alacak ise bunun ödemesini belirlenen üzerinde […]

Yazının Devamı

Fon Ne Demek? Fon Nedir?

Fon ne demek? Fon nedir? Fransızca kökenli fon kelimesi belirli bir işin gerçekleşebilmesi için ayrılmış olan para, mal varlığı, bütçe anlamlarına karşılık gelir. Örneğin; devletin vatandaşlarına karşı yükümlü olduğu güvenlik vazifesini yerine getirememesi nedeniyle zarara uğrayan bir kişini maddi kaybı başbakanlık fonundan karşılanır. Bu fon güvenlik zafiyetlerinden kaynaklanan maddi zararları karşılamak amacıyla milli gelirden ayrılan […]

Yazının Devamı

Enflasyon Ne Demek? Enflasyon Nedir?

Enflasyon ne demek? Enflasyon nedir? Fransızca kökenli enflasyon kelimesi Türkçede para fazlalığı, fazlalık, şişkinlik, pahalılık anlamlarına karşılık gelir. İktisadi bir terim olarak enflasyon bir ekonomide ki para miktarının artması ve bununla orantılı olarak paranın değerinin düşmesi anlamına gelir. Bu değer düşmesi piyasada ki herhangi bir ürünün daha çok para verilerek alınabilmesine neden olur. Kısacası paranın […]

Yazının Devamı