Kategori Fizik

Biyoloji Fizik Kimya

Fen Ne Demek?

Fen demek genel olarak kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi dallarına verilen ortak ad olarak bilinmektedir. Fen demek doğayı ve doğa olaylarını sistematik bir şekilde biyolojik fiziksel...

Arapça Kelimeler Fizik

Kuvvet Ne Demek?

Kuvvet ne demek? Arapça kökenli kuvvet kelimesi Türkçede fiziksel güç, takat, şiddet, zor gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kuvvet bu anlamlar ekseninde farklı şekillerde...

Fizik

Madde Ne Demek?

Madde, en bilinen tanımı ile; uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan yapılara denir. Duyularımızla hissedebildiğimiz canlı ve cansız varlıklardır. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur...

Arapça Kelimeler Fizik

Hacim Ne Demek? Hacim Nedir?

Hacim ne demek? Hacim nedir? Arapça kökenli hacim kelimesi Türkçede bir cismin uzayda doldurduğu boşluk anlamına karşılık gelir. Her cisim bir hacime sahiptir. Bir diğer tanımıyla hacim...