hücre

Hücre Ne Demek?

Hücre ne demek? Arapça kökenli hücre kelimesi Türkçede küçük oda anlamına karşılık gelir. Bir biyoloji terimi olarak hücre canlının en küçük yapı biriminin ifadesidir. Yani canlılık faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştiği en küçük yapıya hücre denir. Her canlı hücrelerden meydana gelir. Canlılarda ki hücre sayısı ve hücre yapısı türe göre çeşitlilik gösterebilir. Tek hücreli canlılarda […]

Read More
medc

Medcezir Ne Demek?

Medcezir ne demek? Arapça kökenli medcezir kelimesi Türkçeye metcezir olarak geçmiştir. Türkçede ki kullanımı gelgit anlamı taşımaktadır. Metcezir bir diğer deyimi ile gelgit ay, güneş ve dünya arasında ki kütle çekim kuvvetine bağlı olarak gelişen hareketlenmeleri tarifleyen bir ifadedir. Ay, güneş ve dünya arasında ki mesafe her zaman eşit değildir. Hatta sürekli olarak değişim halindedir. […]

Read More
hikaye

Hikaye Ne Demek?

Hikaye ne demek? Arapça kökenli hikaye kelimesi Türkçede bir olayın, durumun sözlü veya yazılı olarak anlatılması anlamına karşılık gelir. Bu anlatım türünün bir diğer adı öyküdür. Yazılı hikaye türleri bir çeşit düz yazı örnekleridir. Bu örnekler tasarlanmış bir olaya veya yaşanmış bir olaya dayanır. En sık kullanılan tabiri ile hikaye; yaşanmış veya yaşanması muhtemel yani […]

Read More
sanat

Sanat Ne Demek?

Sanat ne demek? Arapça kökenli sanat kelimesi Türkçede duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan bir yöntem, araçtır. Bu aracın kendisi sanat adını alabilmesi için yaratıcılığı ve estetiği içerisinde barındırmalıdır. Sanatı ortaya çıkartmak temel noktada beceri ve yetenek istese de her şeyden önce yaratıcılığa ve estetiğe dayanmaktadır. Sanat eseri olan ve olmayan arasında ki farkı […]

Read More
kas

Kuvvet Ne Demek?

Kuvvet ne demek? Arapça kökenli kuvvet kelimesi Türkçede fiziksel güç, takat, şiddet, zor gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kuvvet bu anlamlar ekseninde farklı şekillerde kullanılabilen bir kelimedir. Örnek vermek gerekirse; fizik de kuvvet durağan ya da devinim halinde ki bir cisme etki etmek, durumunu değiştirmek anlamlarında kullanılır.Kütleye ivme kazandırabilecek vektörel büyüklüktür. Bir insan için kuvvet ya […]

Read More
laubali

Laubali Ne Demek?

Laubali ne demek? Arapça kökenli laubali kelimesi Türkçede saygısız, çekinmesi olmayan, yüzsüz, teklifsiz gibi anlamlara karşılık gelir. Laubali kelimesi genellikle bir kişiyi, karakteri tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Laubalilik kişinin karakteristik özelliği olabileceği gibi sadece bazı insanlara karşı geliştirdiği bir ilişki, iletişim biçimi de olabilir. Bu insani ilişkilerde ortaya çıkan samimiyetin ne noktada olduğuyla da […]

Read More
kuvvet

Kuvvet Ne Demek?

Kuvvet ne demek? Arapça kökenli kuvvet kelimesi Türkçede fiziksel güç, takat, şiddet, zor gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kuvvet bu anlamlar ekseninde farklı şekillerde kullanılabilen bir kelimedir. Örnek vermek gerekirse; fizik de kuvvet durağan ya da devinim halinde ki bir cisme etki etmek, durumunu değiştirmek anlamlarında kullanılır.Kütleye ivme kazandırabilecek vektörel büyüklüktür. Bir insan için kuvvet ya […]

Read More
kıyamet

Kıyamet Ne Demek?

Kıyamet ne demek? Arapça kökenli kıyamet kelimesi Türkçede mahşer günü, hesap günü gibi anlamlara karşılık gelir. Tek tanrılı dinlere göre kıyamet dünyanın sonu demektir. Kıyamet günü dünya yaşamının son bulacağına ve bütün ölülerin dirileceğine inanılır. Bütün ölüler dirildiğinde ise insanlığın tanrıyla hesaplaşacağına, dünya da yaşamış oldukları süreç boyunca, inançları, yaptıkları, ettikleri ile sorguya çekilecekleri bu […]

Read More
kıta

Kıta Ne Demek?

Kıta ne demek? Arapça kökenli kıta kelimesi Türkçede Dünyanın 7 büyük kara parçasının her biri için kullanılan bir sözcüktür. Dünya üzerinde Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Antartika olmak üzere 7 kıta bulunmaktadır. Bu kıtaların yüz ölçümü ve toplam nüfus olarak en büyüğü Asya kıtasıdır. Bazı kaynaklarda Güney Amerika ve Kuzey Amerika […]

Read More
kıssa

Kıssa Ne Demek?

Kıssa ne demek? Arapça kökenli kıssa kelimesi Türkçede kısa hikaye anlamına karşılık gelir. Bu kısa hikayeler genellikle içerisinde belli tecrübeleri içeren, öğüt verici olarak nitelendirilebilecek hikayelerdir. Bu anlamda “kıssadan hisse” söz topluluğunun çokça kullanıldığına tanıklık edebilirsiniz. Bu söz topluluğu ile hikayeden kişiye düşen pay, ders, sonuç belirtilmek istenir. Genel mana da ise bu söz topluluğu […]

Read More