kallavi

Kallavi Ne Demek?

2020202020Kallavi ne demek? Kallavi Arapça kökenli bir kelime olup  Türkçede Vezir ve sadrazamların giyinmiş olduğu üzeri koni şeklindeki yakın telli  kavuk anlamına gelmektedir. Kavuk ham maddesi pamuk olan, üzerine sarık sarılan bir erkek başlığıdır. Diğer bir anlamı olarak ise fazlaca iri ve kocaman anlamlarında kullanılır. Kallavi İstanbul’da İstiklal Caddesinde bir sokak adıdır. Tepebaşı ile İstiklal […]

Devamını Oku
ithalat

İthalat Ne Demek?

İthalat ne demek? Arapça kökenli ithalat kelimesi Türkçede dış alım, başka bir ülkeden mal ve hizmet satın almak gibi anlamlara karşılık gelir. İthalat yoluyla edinilen mallara ithal ürünler denir. Bir ürünü başka bir ülkeden devlet satın alabileceği gibi bir özel şirket ya da bir kişi de alabilir. Tabi bütün bunlar belirli gümrük kurallarına göre gerçekleşir. […]

Devamını Oku
istinaden

İstinaden Ne Demek?

İstinaden ne demek? Arapça kökenli istinaden kelimesi Türkçede bir düşünceye bir görüşe güvenmek, dayanmak anlamlarına karşılık gelir. Özellikle güvenilir bir kaynağa, bir teoriye, düşünüre dayanılarak kullanıldığı çok olur. Bu birazda kişinin dünya görüşüne bağlı olarak değişmektedir. Örneğin; İnançlı bir kimse Kuran-ı Kerim’e istinaden tezler ortaya koyabilir iken bir Marksist ise Marksizm dünya görüşüne onun kaynaklarına Marks’a, […]

Devamını Oku
inkılap

İnkılap Ne Demek?

İnkılap ne demek? Arapça kökenli inkılap kelimesi Türkçede değişiklik, köklü değişiklik, reform, devrim gibi anlamlara karşılık gelir.İnkılap yani devrim toplumsal düzeni daha iyi bir duruma getirmek için yapılan değişiklik olarak tariflenmiş. Bu tanımlama tamamıyla idealistçe ve yanlış bir yaklaşımdır. Devrim en kısa tanımıyla toplumsal sıçramadır. Toplumun tarihsel bir ilerleyişi vardır. Bu ilerleyişte ki sıçramalara alt-üst oluşlara […]

Devamını Oku
incil

İncil Ne Demek?

İncil ne demek? Arapça kökenli incil, Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitaptır. Hristiyanlık dininin kutsal kitabıdır. Ahd-ı Cedid olarak da adlandırılır. İncilin tanrı tarafından indirilen bir kitap olmadığı İsa‘nın havarilerinin yazdığı bir kitap olduğu yönünde de bir çok iddia vardır. Müslümanlarca temel görüş şu şekildedir. İncil İsa’ya tanrı tarafından indirildi. Ancak İsa’dan sonra incil önemli ölçülerde tahrip […]

Devamını Oku
iktisat

İktisat Ne Demek?

İktisat ne demek? Arapça kökenli iktisat kelimesi Türkçede ekonomi, tutum gibi anlamlara karşılık gelir. İktisat, üretim ilişkisi ve üretim ilişkisine bağlı olarak şekillenen dağıtım, tüketim, bölüşüm alanlarını kapsayan sosyal bir bilimdir. İktisat biliminin temel ilkelerinden biri sınırsız insan gereksinimlerini için sınırlı kaynakların alternatif kullanım yollarını ortaya koymaktır. Tabi bugün için iktisat biliminin konusunu belirleyen kapitalist üretim […]

Devamını Oku
sıfat

Sıfat Ne Demek?

Sıfat ne demek? Arapça kökenli sıfat kelimesi Türkçede bir kimsenin ya da bir nesnenin görevi, yeri. tipi, rengi ve benzeri özellikleri anlamına karşılık gelir. Sıfat isimden önce gelen ve önüne gelen ismin özelliklerini belirten bir ifadedir. (bkz: kırmızı fular, zeki insan) Sıfat; niteleme sıfatı, belirtme sıfatı gibi gruplara ayrılır. Bu sıfat grupları da alt gruplara […]

Devamını Oku
şeytan

Şeytan Ne Demek?

Şeytan ne demek? Arapça kökenli şeytan kelimesi semavi dinlere göre şeytan Allah’ın buyruğuna uymayan bir melektir. Allah insanı yani Adem’i yarattıktan sonra bütün meleklerine ademin önünde diz çökmelerini emretmiş, ancak şeytan Adem’in topraktan kendisinin ateşten yaratıldığını söyleyerek ondan daha üstün olduğunu iddia etmiş ve Adem’in karşısında diz çökmeyerek Allah’ın buyruğuna karşı gelmiştir. Bu olaydan sonra şeytan […]

Devamını Oku
seyran

Seyran Ne Demek?

Seyran ne demek? Arapça kökenli seyran kelimesi Türkçede gezme, gezinme, seyretme, anlamlarına karşılık gelir. Seyran etmek bir yere ulaşmak ya da zorunlu bir durumdan kaynaklı seyahat etmek dışında sadece bulunulan ya da bulunulması belirlenen yerde kültürel faaliyet için ya da spor yapma maksadıyla bulunmaktır. Gezgin; görmek, tanımak, anlamak maksadıyla geziye çıkan kimselere gezgin ya da seyyah denir. […]

Devamını Oku
semt

Semt Ne Demek?

Semt ne demek? Arapça kökenli semt kelimesi Türkçede şehir içi bir yerleşim bölgesi anlamına karşılık gelir. Semtler genellikle bir kaç mahalleden oluşur, içerisinde alışveriş merkezleri, eğitim ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebileceği alanlar vardır. Semtlerin işlek bir ana caddesi veya meydanı bulunur. Bazen ise her ikisi de bir semtin içerisinde yer alabilir. Genellikle ilçe ve semt birbiriyle […]

Devamını Oku