iklim

İklim Ne Demek?

İklim ne demek? Arapça kökenli iklim kelimesi Türkçede yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca geçerli olan hava olayları anlamına karşılık gelir. İklimsel özellikler bölgenin bitki yapısı ve hayvan popülasyonu hakkında belirleyicidir. İklim ve hava durumu birbirinden farklı şeylerdir. İklim tanımda da bahsettiğimiz gibi uzun süreli hava olaylarının toplam genellemesi iken hava durumu anlık olarak […]

Devamını Oku
iki dirhem bir çekirdek

İki Dirhem Bir Çekirdek Ne Demek?

İki dirhem bir çekirdek ne demek? İki dirhem bir çekirdek söz kalıbı güzel, şık giyinen kişilere iltifat etmek maksadıyla kullanılan bir deyimdir. İki dirhem bir çekirdek eskiden altın paraların ağırlığı için kullanılan bir terimmiş. İki dirhem bir çekirdek yakıştırması bu manasıyla altın gibi olmuşsun, değerli olmuşsun anlamı taşımaktadır. Genellikle erkekler için kullanılan bir iltifattır. Özel […]

Devamını Oku
ihvan

İhvan Ne Demek?

İhvan ne demek? Arapça kökenli ihvan kelimesi Türkçede yakın dostlar, arkadaşlar, kardeş, aynı okuldan veya tarikattan olan kimseler anlamlarına karşılık gelir. Son zamanlarda gündeme gelen Müslüman kardeşler hareketi için ihvan hareketi tanımlaması kullanılır. Arap dünyasında varlığını sürdüren en eski, en etkili, en yaygın İslami hareketlerin başında ihvan hareketi gelir. İhvan hareketi 1928 yılında Hassan El-Benna […]

Devamını Oku
icat

İcat Ne Demek? İcat Nedir?

İcat ne demek? İcat nedir? Arapça kökenli icat kelimesi Türkçede buluş anlamına karşılık gelir. Bu kelimenin Türkçede ki en yaygın kullanımı “başımıza icat çıkartma” şeklindedir. Kabul etmek gerekir ki toplum olarak yeni şeylere çok da sıcak bakmıyoruz. Başka hangi kültürde bu kelime böylesi bir söz kalıbı içerisine girebilir? Televizyonun icadı ve Türkiye de televizyona karşı […]

Devamını Oku
ibne

İbne Ne Demek? İbne Nedir?

İbne ne demek? İbne nedir? Arapça kökenli ibne kelimesi Türkçede edilgen eş cinsel birey, homoseksüel anlamlarında kullanılır. İbne kelimesi Türkçede kaba, argo bir hakaret sıfatı olarak da kullanılır. Hakaret sıfatı olarak ibne kelimesi döneklik, tutarsızlık gibi anlamlar içerir. Yaşadığımız ataerkil toplum düzeninde kadın ve eş cinsellik ile ilgili bir çok kavramın bir hakaret sıfatına dönüştürüldüğünü […]

Devamını Oku
ibadet

İbadet Ne Demek? İbadet Nedir?

İbadet ne demek? İbadet nedir? Arapça kökenli ibadet kelimesi Türkçede bir dinin buyruklarını yerine getirmek, tapınmak anlamına karşılık gelir. Her dinin kendine göre tapınma, ibadet şekilleri vardır. Bu ibadet ve tapınma şekilleri çoğu dinde benzerliklerde gösterir. Örneğin; secde etmek putperestlik dahil çoğu dinde mevcuttur, yine kurban vermek, oruç tutmak çoğu dinin ortak ibadet şekillerinden bir […]

Devamını Oku
hukuk

Hukuk Ne Demek? Hukuk Nedir?

Hukuk ne demek? Hukuk nedir? Arapça kökenli hukuk kelimesi Türkçede toplumu düzenleyen devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü anlamına karşılık gelir. Yasalar tarafından vatandaşa tanınan imkanlara hak denir. Hukuk terimi adalet terimi ile sıkı bir anlamsal ilişki içerisindedir. Bu konuda ki temel sav şu yöndedir; toplumsal adaleti sağlamanın yolu gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olmaktır. […]

Devamını Oku
hicret

Hicret Ne Demek? Hicret Nedir?

Hicret ne demek? Hicret nedir? Arapça kökenli hicret kelimesi Türkçede göç anlamına karşılık gelir. Hicret kelimesi İslam dünyası için özel bir anlam taşımaktadır. Muhammed’in Mekke‘den Medine‘ye göç etmesi hicret olayı olarak nitelendirilir. İslam tarihinde bu hicret günü tarih başı olarak kabul edilir. Yani hicri takvimin başlangıç günü Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği gündür. Bu göçten […]

Devamını Oku
heykel

Heykel Ne Demek? Heykel Nedir?

Heykel ne demek? Heykel nedir? Arapça kökenli heykel kelimesi Türkçede kil, ahşap, tunç, alçı, bakır, taş, mermer gibi maddelerin yontularak, pişirilip şekil verilerek ya da kalıba dökülerek ortaya çıkartılan yapıt, eser anlamına karşılık gelir. Heykelcilik eski çağlardan günümüze taşınan en önemli sanatlardan biridir. İlk heykelin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber heykellerin ilahi […]

Devamını Oku
heyelan

Heyelan Ne Demek? Heyelan Nedir?

Heyelan ne demek? Heyelan nedir? Arapça kökenli heyelan kelimesi Türkçede toprak kayması anlamına karşılık gelir.Toprak kaymasında toprak yapısı, eğim ve toprakta ki su miktarı önemli etkenler arasındadır. Heyelan özellikle killi toprak yapısı ve yüksek eğimli arazilerde çokça rastlanan doğal bir olaydır. Bu doğal olaya kimi zaman beşeri etkenler de neden olabilir. Bu beşeri etkenlerin başında […]

Devamını Oku