eşref

Eşref Ne Demek? Eşref Nedir?

Eşref ne demek? Eşref nedir? Arapça kökenli eşref kelimesi Türkçede çok onurlu, çok şerefli anlamlarına karşılık gelir. Mehmet Aslan’ın yönetmenliğini yaptığı 1977 yapımı bir filmin adıdır. Eşref saati; bir dönem STAR TV’ de yayınlanan televizyon dizisidir. Erkek ismi olarak kullanılır.

Read More
estağfurullah

Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Nedir?

Estağfurullah ne demek? Estağfurullah nedir? Arapça kökenli estağfurullah kelimesi Türkçede kibarlık ve alçak gönüllülük göstermek isteyen bir kimsenin teşekküre karşılık söylediği sözdür. “rica ederim“, “ne demek“,”bir şey değil” gibi söz kalıpları da estağfurullah kelimesiyle aynı anlamları taşıyan, yerine kullanılabilecek kelimelerdir. Estağfurullah kelimesi aynı zamanda “teşekküre gerek yok” gibi bir mana da taşımaktadır. Bu manasıyla bazı […]

Read More
eslem

Eslem Ne Demek? Eslem Nedir?

Eslem ne demek? Eslem nedir? Arapça kökenli eslem kelimesi Türkçede en doğru, en emin anlamlarına karşılık gelir. Bir konu hakkında kaynak olabilecek nitelikte kişi için kullanılabilecek bir sıfattır. Bir şey hakkında ki bilgisine çok güvenen kimseye eslem denir. Eslem kadın ismi olarak kullanılır. Kendini dine adamış kimselere eslem denir.

Read More
elhamdulillah

Elhamdülillah Ne Demek? Elhamdülillah Nedir?

Elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah nedir? Arapça kökenli elhamdülillah kelimesi Türkçede Allah‘a şükretmek manasında kullanılır. Müslümanlık inancına sahip kişiler karşılaştıkları durumlara şükür ettiklerini belirtmek için elhamdülillah ifadesini kullanırlar. Örneğin; birine “halin vaktin nasıl?” dendiğinde “elhamdülillah iyidir” cevabını alabilirsiniz. Burada ki “elhamdülillah iyidir” söz kalıbı “Allah’a şükürler olsun ki halim vaktim iyidir” anlamı taşımaktadır. Bu sözle en […]

Read More
el hubb

El Hubb Ne Demek? El Hubb Nedir?

El hubb ne demek? El hubb nedir? Arapça kökenli el hubb kelimesi Türkçede muhabbet, aşk anlamına karşılık gelir. Tam Arapça karşılığı muhabbet olsa da el hubb kelimesi aşk manasında da kullanılmıştır. Bunda Arapça’da aşk kelimesinin olmaması önemli bir dayanaktır. Aşk anlamını tam karşılamasa da daha çok hubb kelimesi bu manayı doldurmaya çalışmıştır. Hubb kelimesi Allah’a […]

Read More
esaret

Esaret Ne Demek? Esaret Nedir?

Esaret ne demek? Esaret nedir? Arapça kökenli esaret kelimesi Türkçede kölelik, tutsaklık anlamlarına karşılık gelir. Bir şekilde nedenli yada nedensiz olarak özgürlüğünden mahrum edilen kimseye esir denir. Özgürlüğünden mahrum kalan kimsenin yaşadığı esirlik durumu esaret hayatı olarak nitelendirilir. İlkel köleci toplum olarak adlandırılan insanlık tarihinde ki bir dönem, köle ve köle sahipleri sınıflarından oluşan bir […]

Read More
dürzü

Dürzü Ne Demek? Dürzü Nedir?

Dürzü ne demek? Dürzü nedir? Arapça kökenli dürzü kelimesi Türkçede ağır bir hakaret sıfatı olarak kullanılır. Küfür olarak da nitelendirilen dürzü kelimesi kabul edilemeyecek, ahlak dışı eylemler de bulunan kimseler için kullanılır. Bu kelimeye “dürzülük yapma“, “ulan dürzü” gibi ses kalıpları içerisinde ve ünlem olarak sıkça rastlayabilirsiniz. Yaşlı insanların bebekleri ve çocukları dürzü diyerek sevdiklerini […]

Read More
sadakat

Sadakat Ne Demek? Sadakat Nedir?

Sadakat ne demek? Sadakat nedir? Arapça kökenli sadakat kelimesi Türkçede içten bağlılık, sağlam güçlü dostluk, vefalık anlamlarına karşılık gelir. Kelime kökeni olarak sadık kelimesinden türemiştir. Sadık kelimesi doğru, gerçek, içten gibi anlamlara karşılık gelir. Sadakat yemini olarak adlandırılan yemin en az iki kişinin birbirine verdikleri bağlılık sözüdür. Sadakat kelimesi erkek ismi olarak kullanılır. Sadık kelimesi erkek […]

Read More
esef

Esef Ne Demek? Esef Nedir?

Esef ne demek? Esef nedir? Arapça kökenli esef kelimesi Türkçede üzüntü, kaygı, tasa, acımak, kaygı, endişe gibi anlamlara karşılık gelir. Bu kelimeye “esefle kınamak, esef duymak, esefle karşı çıkmak” gibi söz kalıpları içerisinde sıklıkla rastlayabilirsiniz. Bu kelime özü itibarıyla bir ruh halinin ifadesidir. Bu ifadeyle kişinin ruh hali geneliyle üzüntülü, kaygılı, endişeli olarak nitelendirilmiştir. Yani esef kelimesi […]

Read More
rana

Rana Ne Demek? Rana Nedir?

Rana ne demek? Rana nedir? Arapça kökenli rana kelimesi Türkçede güzel, hoş görünün gibi anlamlara karşılık gelir. Rana Latincede kurbağa anlamına gelir.Rana bir kurbağa cinsidir ve bu cincin 90 farklı türü bulunur. Rana kelimesi İbranicede şarkı söyleyen kız anlamına gelir. Türkiye’de bu kelimeye Arapçadan dilimize geçen manasıyla isim olarak kullanılır. Rana kelimesi kadın ismi olarak kullanılır. […]

Read More