dürzü

Dürzü Ne Demek? Dürzü Nedir?

Dürzü ne demek? Dürzü nedir? Arapça kökenli dürzü kelimesi Türkçede ağır bir hakaret sıfatı olarak kullanılır. Küfür olarak da nitelendirilen dürzü kelimesi kabul edilemeyecek, ahlak dışı eylemler de bulunan kimseler için kullanılır. Bu kelimeye “dürzülük yapma“, “ulan dürzü” gibi ses kalıpları içerisinde ve ünlem olarak sıkça rastlayabilirsiniz. Yaşlı insanların bebekleri ve çocukları dürzü diyerek sevdiklerini […]

Read More
sadakat

Sadakat Ne Demek? Sadakat Nedir?

Sadakat ne demek? Sadakat nedir? Arapça kökenli sadakat kelimesi Türkçede içten bağlılık, sağlam güçlü dostluk, vefalık anlamlarına karşılık gelir. Kelime kökeni olarak sadık kelimesinden türemiştir. Sadık kelimesi doğru, gerçek, içten gibi anlamlara karşılık gelir. Sadakat yemini olarak adlandırılan yemin en az iki kişinin birbirine verdikleri bağlılık sözüdür. Sadakat kelimesi erkek ismi olarak kullanılır. Sadık kelimesi erkek […]

Read More
esef

Esef Ne Demek? Esef Nedir?

Esef ne demek? Esef nedir? Arapça kökenli esef kelimesi Türkçede üzüntü, kaygı, tasa, acımak, kaygı, endişe gibi anlamlara karşılık gelir. Bu kelimeye “esefle kınamak, esef duymak, esefle karşı çıkmak” gibi söz kalıpları içerisinde sıklıkla rastlayabilirsiniz. Bu kelime özü itibarıyla bir ruh halinin ifadesidir. Bu ifadeyle kişinin ruh hali geneliyle üzüntülü, kaygılı, endişeli olarak nitelendirilmiştir. Yani esef kelimesi […]

Read More
rana

Rana Ne Demek? Rana Nedir?

Rana ne demek? Rana nedir? Arapça kökenli rana kelimesi Türkçede güzel, hoş görünün gibi anlamlara karşılık gelir. Rana Latincede kurbağa anlamına gelir.Rana bir kurbağa cinsidir ve bu cincin 90 farklı türü bulunur. Rana kelimesi İbranicede şarkı söyleyen kız anlamına gelir. Türkiye’de bu kelimeye Arapçadan dilimize geçen manasıyla isim olarak kullanılır. Rana kelimesi kadın ismi olarak kullanılır. […]

Read More
asalet

Asalet Ne Demek? Asalet nedir?

Asalet ne demek? Asalet nedir? Arapça kökenli asalet kelimesi Türkçede asillik, soyluluk gibi anlamlara karşılık gelir. Bir görevi yüklenmiş olma; görev, vazife sahibi olma durumları da asalet olarak adlandırılır. Bu sıfat özellikle feodal toplum düzeninde ortaya çıkmış ve hanedandan sayılan kimseler soylu, asil olarak nitelendirilmiştir. Bu türde bir asalet tamamıyla kan bağı ilişkisiyle ifade edilirdi. Bugün […]

Read More
eşya

Eşya Ne Demek? Eşya Nedir?

Eşya ne demek? Eşya nedir? Arapça kökenli eşya kelimesi Türkçede bazı malzemelerle yapılan, taşınabilir nesneler anlamına gelir. Eşyalar ihtiyaçlarımıza göre belirlenir. Örneğin; tava, tencere bir eşyadır. Çünkü yemek yapabilmek için bunlar gerekli. Eşyalar genel olarak ihtiyaçlarımıza göre üretilebileceği gibi aynı zamanda lüks olarak da üretilebilir. Hayati ihtiyaçlarımızın hiç bir yerinde olmayan bu yönelimler tüketim toplumu […]

Read More
erdem

Erdem Ne Demek? Erdem Nedir?

Erdem ne demek? Erdem nedir? Türkçe kökenli erdem kelimesi ahlakı iyi olma, yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, ruhsal olgunluk, alçak gönüllülük gibi anlamlara karşılık gelir. Fazilet kelimesi erdem kelimesinin eş anlamlısıdır. Aynı zamanda fazilet kelimesi erdem kelimesinin Arapça karşılığıdır. Bir övgü ve iltifat sıfatı olarak bu kelimeye sıkça rastlayabilirsiniz. Fazilet kadın ismi olarak erdem ise erkek ismi […]

Read More
sair

Sair Ne Demek? Sair Nedir?

Sair ne demek? Sair nedir? Arapça kökenli sair kelimesi Türkçede başka, öteki, öbürü, diğer gibi anlamlara karşılık gelir. Sıradanın, süreğenin, alışılmışın dışında olan anlamında kullanılan bu kelime günümüz Türkçesinde kendine çok da kullanım alanı bulamıyor. Bu çok az insan tarafından bilinir ve kullanılır öyle ki çoğu insan sair kelimesini gördüğünde acaba şair mi demek istediler? […]

Read More
muteber

Muteber Ne Demek? Muteber Nedir?

Muteber ne demek? Muteber nedir? Arapça kökenli muteber kelimesi Türkçede saygın, itibarı olan, sözü dinlenen, sözü geçen, sözüne kıymet verilen, hatırı sayılan, güvenilir gibi anlamlara karşılık gelir. Muteber kelimesi bütün bu anlamlarıyla övgü ve iltifat sıfatı olarak kimi insanların nezdinde kullanılır. Bu kelimeye “pek muteber x efendi” söz kalıbı içerisinde sıklıkla rastlamak mümkündür. Kanuni Sultan […]

Read More
ahval

Ahval Ne Demek? Ahval Nedir?

Ahval ne demek? Ahval nedir? Arapça kökenli ahval kelimesi Türkçede durumlar, haller, vaziyetler gibi anlamlara karşılık gelir. “ahvaliniz nasıl?” söz kalıbı içerisinde bu kelimeyle karşılaşabilirsiniz. Daha çok hal hatır sormak için kullanılan bu sözcük günümüz Türkçesinde kendine çok da kullanım alanı bulamamaktadır. Ahval kelimesine Osmanlıca yazıtlarda ve Divan edebiyatında sıkça yer verildiğine tanık olabilirsiniz. İfade […]

Read More