Evlilerin ve Yaşlıların Yaptıkları Zina Dördüncü derece ki zina türü ise, evlilerin ve yaşlıların yaptığı zinadır.

Zina Ne Demek?

Zina Nedir? İslam dinine inananları oldukça yakından ilgilendiren ve Kuran-ı Kerim’de net olarak haram kılınmış olan zina’nın ne olduğu anlatmak için, öncelikle ‘haram’ bahsetmemiz gerekecektir. Haram; Allahın, kullarının yapmasını kesinlikle yasakladığı ve yaptıkları zaman büyük cezalara çarptıracağını bildirdiği kötü işlerin tümüdür. Dini anlamda, bu istenmeyen ve yasaklanmış durumları, hareketleri ve sözlerin tamamını sarf eden müminler, […]

Yazının Devamı
zeka ne demek

Zeka Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelimenin Türkçedeki karşılığı anlak sözcüğüdür. Zeka, öğrenme eylemi ve bu eylem doğrultusunda sahip olunan yetenekler doğrultusunda öğrenilenlerden faydalanma durumudur. Arapçadaki karşılığı parıltı olarak bilinen bu kelime, soyut düşünme yeteneğini belirtmektedir. Zeka doğuştan gelen bir yetenek olup, gelişimi kalıtımsal unsurlar içerir. Anne karnında gelişen bebek, ailenin genetik özelliklerini taşımasının yanı sıra, […]

Yazının Devamı
kanun ne demek

Kanun Ne Demek?

Arapça kökenli olan kanun kelimesinin eş anlamlısı yasa sözcüğüdür. Kanun uyulması gereken kural, geçerliliği olan kaide anlamını taşımaktadır. Kanun sözcüğünün sözlük anlamı, devletin teşri, yasama kuvveti tarafından konulan ve herkesçe uyulması gereken her türlü nizami kural ve kaidelerdir. Kanun sözcüğü Türkçe’de nice kelime gibi özellikle günümüzde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almakta ve de farklı […]

Yazının Devamı
memur ne demek

Memur Ne Demek?

Memur kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, kök bakımından buyruk, buyurma anlamını taşıyan ‘emr’ fiilinden gelmektedir. Buyurma işini yapan, ika eden, yerine getiren kişiye de memur adı verilmektedir. Diğer dillerce hiçbir karşılığı bulunamayan bu kelime, Türkçe’ nin demirbaş kelimelerinden biri olup, değiştirilemez yerine farklı bir sözcük konulamaz bir özelliğe sahiptir. Nitekim diğer dillerce de memur […]

Yazının Devamı
milli ne demek

Milli Ne Demek?

Arapça kökenli olan milli kelimesi, kelime yapısını millet sözcüğünden alarak, millete özgü, ulusal, milletle ilgili olan anlamlarını ifade etmektedir. Türk tarihinde birçok kaynaklarca sıkça kullanılan milli kelimesi ne demektir sorusuna cevap olarak, etimolojik incelemeler ile kesin ve net yanıt olarak ulusal ifadesi milli sözcüğünün karşılığı olarak gelmektedir. Milli kelimesinin anlamı nedir? Milli ne demektir? Cümledeki […]

Yazının Devamı

Azim Ne Demek?

Azim demek, Türkçe de birçok anlama gelen azim genel olarak ilk başta herhangi bir işte ve verilen bir karara karşı kararlı olmaktır. Azim demek şiddetli,  derecesi yüksek ve her şeyin üstesinden gelebileceğinden emin olmaktır. Ayrıca azim demek, Arapça olan ve Allah’ın 99 isimlerinden bir tanesidir. Anlamı ise pek azametli, yüce, ulu, olandır. Azim kelimesinin bir […]

Yazının Devamı
Said Ne Demek?

Said Ne Demek?

Said demek, kelime olarak bereketli, uğurlu, mesut, sevap ve iyilik kazanmış anlamlarında kullanılır. Arapça kökenli bu kelime özellikle ülkemizde özel isim olarak şahıs ismiyle de karşımıza çıkmaktadır. Yurdumuzda bu ismi kullanan çok sayıda vatandaşımız vardır. Mesut olarak da mana verilebilir. Said demek, kendine güvenir, emin, azimli, istikrarlı ve düzenli bir hayat yaşayan anlamlarını taşımaktadır. Erkekler […]

Yazının Devamı
Yasin Ne Demek?

Yasin Ne Demek?

Bu kelimesinin anlamı Kur’an’ı Kerim’de bir surede geçmektedir. Yasin ne demektir diye merak ediyorsanız, Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcı olarak ifade edebiliriz. Asıl anlamı bilinmeyen bu oldukça yaygın kullanılan isimin, Ey insan veya Ey Seyyid gibi anlamları birçok muhtelif tarafından söylenmiştir. Bizde bu yazımızda sizlere Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bu isimin anlamından bahsedeceğiz. Ülkemizde birçok […]

Yazının Devamı
Yâd demek, anma, anış, hatırlama, yabancı diyar, yabancı kimse,

Yâd Ne Demek?

  20 edebiyatta sevgiliye verilen isim manasındadır. Açıklayacak olursak; bir ortam ve toplum içinde ölmüş ya da o ortamda olmayan birini veya bir fiili akla getirmek, hatırlamak, anmak. Daha önce hafızamız da olan bir bilgiyi yeniden hatırlamak. Âşık olunan kişiye methiye yazarken ona özlem duymak. Sevdiğimiz birini gurbete göndermek ya da gurbetteki sevilenin bulunduğu ortam. Yâd […]

Yazının Devamı
hücre

Hücre Ne Demek?

Hücre ne demek? Arapça kökenli hücre kelimesi Türkçede küçük oda anlamına karşılık gelir. Bir biyoloji terimi olarak hücre canlının en küçük yapı biriminin ifadesidir. Yani canlılık faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştiği en küçük yapıya hücre denir. Her canlı hücrelerden meydana gelir. Canlılarda ki hücre sayısı ve hücre yapısı türe göre çeşitlilik gösterebilir. Tek hücreli canlılarda […]

Yazının Devamı