kas

Kuvvet Ne Demek?

Kuvvet ne demek? Arapça kökenli kuvvet kelimesi Türkçede fiziksel güç, takat, şiddet, zor gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kuvvet bu anlamlar ekseninde farklı şekillerde kullanılabilen bir kelimedir. Örnek vermek gerekirse; fizik de kuvvet durağan ya da devinim halinde ki bir cisme etki etmek, durumunu değiştirmek anlamlarında kullanılır.Kütleye ivme kazandırabilecek vektörel büyüklüktür. Bir insan için kuvvet ya […]

Devamını Oku
laubali

Laubali Ne Demek?

Laubali ne demek? Arapça kökenli laubali kelimesi Türkçede saygısız, çekinmesi olmayan, yüzsüz, teklifsiz gibi anlamlara karşılık gelir. Laubali kelimesi genellikle bir kişiyi, karakteri tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Laubalilik kişinin karakteristik özelliği olabileceği gibi sadece bazı insanlara karşı geliştirdiği bir ilişki, iletişim biçimi de olabilir. Bu insani ilişkilerde ortaya çıkan samimiyetin ne noktada olduğuyla da […]

Devamını Oku
kuvvet

Kuvvet Ne Demek?

Kuvvet ne demek? Arapça kökenli kuvvet kelimesi Türkçede fiziksel güç, takat, şiddet, zor gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kuvvet bu anlamlar ekseninde farklı şekillerde kullanılabilen bir kelimedir. Örnek vermek gerekirse; fizik de kuvvet durağan ya da devinim halinde ki bir cisme etki etmek, durumunu değiştirmek anlamlarında kullanılır.Kütleye ivme kazandırabilecek vektörel büyüklüktür. Bir insan için kuvvet ya […]

Devamını Oku
kıyamet

Kıyamet Ne Demek?

Kıyamet ne demek? Arapça kökenli kıyamet kelimesi Türkçede mahşer günü, hesap günü gibi anlamlara karşılık gelir. Tek tanrılı dinlere göre kıyamet dünyanın sonu demektir. Kıyamet günü dünya yaşamının son bulacağına ve bütün ölülerin dirileceğine inanılır. Bütün ölüler dirildiğinde ise insanlığın tanrıyla hesaplaşacağına, dünya da yaşamış oldukları süreç boyunca, inançları, yaptıkları, ettikleri ile sorguya çekilecekleri bu […]

Devamını Oku
kıta

Kıta Ne Demek?

Kıta ne demek? Arapça kökenli kıta kelimesi Türkçede Dünyanın 7 büyük kara parçasının her biri için kullanılan bir sözcüktür. Dünya üzerinde Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Antartika olmak üzere 7 kıta bulunmaktadır. Bu kıtaların yüz ölçümü ve toplam nüfus olarak en büyüğü Asya kıtasıdır. Bazı kaynaklarda Güney Amerika ve Kuzey Amerika […]

Devamını Oku
kıssa

Kıssa Ne Demek?

Kıssa ne demek? Arapça kökenli kıssa kelimesi Türkçede kısa hikaye anlamına karşılık gelir. Bu kısa hikayeler genellikle içerisinde belli tecrübeleri içeren, öğüt verici olarak nitelendirilebilecek hikayelerdir. Bu anlamda “kıssadan hisse” söz topluluğunun çokça kullanıldığına tanıklık edebilirsiniz. Bu söz topluluğu ile hikayeden kişiye düşen pay, ders, sonuç belirtilmek istenir. Genel mana da ise bu söz topluluğu […]

Devamını Oku
katre

Katre Ne Demek?

Katre ne demek? Arapça kökenli katre kelimesinin Türkçede iki tane anlamsal karşılığı vardır. Bunlardan birincisi damla anlamı taşımaktadır. Damla çok küçük miktarda yuvarlak biçimde sıvı anlamı taşımaktadır. Örneğin yağmur taneleri damladır. Katre kelimesinin Türkçede ki ikinci anlamsal karşılığı ise gerdanlık manası taşımaktadır. Gerdanlık bir çeşit takıdır. Bu takı boyuna takılır ve çeşitli değerli taşlardan, madenlerden […]

Devamını Oku
kerbela

Kerbela Ne Demek?

Kerbela ne demek? Arapça kökenli Kerbela Irak’ın bir şehridir. Kerbela şehri “kerbela olayı” ile anılır. Bu olay şehre sınırlarının ötesinde bir bilinirlik katmıştır. Kerbela olayı olarak tarihe geçen bu olayda Hz.Ali’nin oğlu Hüseyin ve yakınları Ebu Vakkas tarafından Kerbela çölünde öldürülmüştür. Hüseyin ve yakınları bu olayda aç ve susuz bırakılarak bir çok işkenceye maruz bırakılmıştır. […]

Devamını Oku
kimya

Kimya Ne Demek?

Kimya ne demek? Arapça kökenli kimya kelimesi Türkçede maddenin temel yapıtaşlarını, dönüşümlerini, birleşimlerini, ayrışmalarını, birleşim ve üretim yolunu inceleyen bilim dalı manasına gelir. Kimya en kısa tanımıyla maddelerin özelliklerini ve birbiri üzerinde ki moleküler etkiyi inceleyen bilimdir, diyebiliriz. Kimya mühendisleri ve kimyagerler bu bilim alanında uzmanlaşmış olan kişilerdir. Simya; bir elementi bir başka elemente dönüştürmek […]

Devamını Oku
keza

Keza Ne Demek?

Keza ne demek? Arapça kökenli keza kelimesi Türkçede aynı biçimde, zira, ne yazık ki, şöyle ki gibi anlamlarda kullanılır. Bu kelimeyi haber spikerlerinden, yorumculardan, televizyon programcılarından sıklıkla duymak mümkündür. Bir şey anlatılıyor iken bağlaç yerine kullanılıp anlatılan şey bir nedene ya da sonuca keza kelimesi aracılığı ile bağlanabilir. Sıklıkla keza kelimesi bu amaç için kullanılır.

Devamını Oku