Sunset Behind Blue Mosque

Cami Ne Demek? Cami Nedir?

Cami ne demek? Cami nedir? Köken olarak Arapça olan Camii, müslüman olan insanların ibadetlerini ettikleri ve namaz kıldıkları yerdir. Esascami ve avlu gibi iki bölümde ayrılan cami, bununla birlikte mihrap, mimber, vaiz kürsüsü ve dikdörtgen oylumun üzerini örten kubbe ve yan kubbelerden meydana gelmektedir. Müslümanlar namazlarda ve genellikle bayram sabahlarında ve cuma namazlarında camide toplanırlar. […]

Read More
agyar

Ağyar Ne Demek? Ağyar Nedir?

Ağyar ne demek? Ağyar nedir? Köken kelimesi Arapça olan Ağyar, Osmaniye iline bağlı olmakta olan bir köy’dür. İlk yerleşim yeri, heyelan nedeniyle göçe maruz kalıp yok olmaya yüz tutunca, yeni yerleşim yerinin adı yeni ağyar adıyla anılmıştır. Heyelanın olduğu yerde kireçli beyaz topraklı bir uçurum olduğu için bu isme sahip olduğu düşünülmekte yeni nesillere böyle […]

Read More

Afaki Ne Demek? Afaki Nedir?

Afaki ne demek?Afaki nedir? Kelime kökeni Arap olan Afaki, dış dünya ile ilgili olan, bir kişinin şahsi düşüncesinden bağımsız olaraktan gerçekliği olan, her akıl sahibini insanın düşünüp görerek fikir sahibi olabileceği bir düşünce. Afaki kelimesinin karşıtı ise enfüsi‘dir. Belirsizlik anlamı, belli bir konu üzerinde durulmayan(konuşma).  Uzak memleketlerden hac ibâdetini yapmak için gelen kişilere söylenen sözcük.  İnsan […]

Read More
ahlak

Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir?

Ahlak ne demek? Ahlak nedir? Kökeni Arapça olan kelime, terbiye, saygı, nezaket gibi hususları içinde barındıran değerlerin tamamına ahlak denir. Toplum içinde uyulması gereken kurallara saygı gösterip ve buna uyarak, başka insanlara ölçüyü ve saygıyı elden bırakmayarak, Ahlak kelimesinin anlamına sahip olunur. Etiksel kuralları daima içinde barındıran Ahlak, iyi bir yaşamanı temenni eder. Ahlak Felsefesinin […]

Read More
aleyhine

Aleyhine Ne Demek? Aleyhine Nedir?

Aleyhine ne demek? Aleyhine nedir? Arapça kökenli aleyhine kelimesi Türkçede karşısında olan, karşı gibi anlamlara karşılık gelir. Bu kelimenin kökü aleyh, karşıtı yani zıt anlamlısı ise lehinedir. Türkçeye Arapçadan yerleşmiş olan leh ve aleyh sözcüklerini günlük konuşma dilimizde sıkça duyabilirsiniz. Leh ve aleyh kavramlarını farkında olarak yada olmayarak her durum için gündemimize getiririz aslında. Mesela […]

Read More
tamahkar

Tamahkar Ne Demek? Tamahkar Nedir?

Tamahkar ne demek? Tamahkar nedir? Arapça -tamah, Farsça -kar kelimelerinin birleşiminden oluşan tamahkar sözcüğü Türkçede açgözlü anlamına karşılık gelir. Açgözlü sözcüğü genel olarak birinin kişiliğini olumsuz yönde tanımlamak için kullanılır. Mala, mülke doymayan maldan, mülkten başka hiçbir şeye önem vermeyen, ihtiyacı kadarından fazlasını isteyen, mal, mülk sahibi olmayı hırs haline getirmiş, mülkiyetin kölesi olmuş gibi […]

Read More
bertaraf

Bertaraf Ne Demek? Bertaraf Nedir?

Bertaraf ne demek? Bertaraf nedir? Farsça -ber ve Arapça -taraf kelimelerinin birleşiminden oluşan bertaraf kelimesi Türkçede kaldırılmış, giderilmiş, dışında, ötesinde gibi anlamlara karşılık gelir. Şehirlerde çöplerin toplanıp imha edilme sürecine de “bertaraf etme” işlemi denir. Günümüzde çok bilinen “taraf olmayan bertaraf olur” şeklinde özlü bir söz vardır. 2011 yılı 1 Mayısın da yayım hayatına başlamış olan […]

Read More
edebiyat

Edebiyat Ne Demek? Edebiyat Nedir?

Edebiyat ne demek? Edebiyat nedir? Arapça kökenli edebiyat kelimesi Türkçede olayın, ideallerin ve duyguların dil yoluyla yazıyla veya sözlü olarak biçimlendirilmesi anlamına gelir. Edebiyat sanattır. İnsanda ki estetik duygusunu romanla, şiirle, hikayeyle, destanla, masalla, söylevle, sahneyle, nazımla besler. Edebiyatın temeli dildir yani iletişimdir. Bu iletişim hem kendi iletişim alanı içerisinde hemde diğer topluluklarla ilişki içerisindedir. […]

Read More

Adet Ne Demek? Adet Nedir?

Adet ne demek? Adet nedir? Kökeni Arapça olan Adet, bayanların, kan ve kanlı sıvıları vücudundan attığı zaman dilimine Adet zamanı denilmektedr. Halk arasında ‘‘regl, aybaşı” olarakta adlandırılan bu zaman dilimi, ergenlik çağında erişen her kızda görülmektedir. Adet kanamasındaki döngünün amacı rahimi gebeliğe hazırlamak ve bayanın vücudunda ki pis kanları dışarı atmaktır. Hemen hemen her bayanda […]

Read More
eda

Eda Ne Demek? Eda Nedir?

Eda ne demek? Eda nedir? Arapça kökenli eda kelimesi Türkçede davranış, tavır anlamına karşılık gelir. Bu kelimeye daha çok “edayla, edası” şeklinde rastlarız. Örneğin; “Çok bilmiş bir edayla anlatsa da çoğu şeyi eksik bıraktı.” Eda kelimesi aynı zamanda bir özgünlüğü ve tarzı ifade eder. Eda kelimesi naz, işve gibi anlamlara da gelir. “Edalım, senin yüzünden […]

Read More