uzuv

Uzuv Ne Demek? Uzuv Nedir?

Uzuv ne demek? Uzuv nedir? Arapça kökenli uzuv kelimesi Türkçede organ,unsur gibi anlamlara karşılık gelir. Örneğin kol ve bacaklar vücudumuzun uzuvlarıdır. Bu kelime sadece anatomik bir tanımlama için kullanılmaz mesela bir bardağın kulpu da uzuvdur ya da bir sandalyenin ayakları da uzuv olarak nitelendirilir. Gövdeden türeyen, gövdeden çıkan anlamlarına da gelir.

Read More
ajitasyon

Ajitasyon Ne Demek? Ajitasyon Nedir?

Ajitasyon ne demek? Ajitasyon nedir? Körükleme, dışa vurma, büyütme gibi anlamlara gelir. Özellikle siyaset alanında çok sık kullanılan bir terimdir. Herhangi bir olayın çeşitli can alıcı noktalarına değinerek olayı duyurabilmek, dikkat çekebilmek için kullanılır. Propaganda da genellikle ajitasyon ile birlikte kullanılır. “ajitasyon ve propaganda çalışması” söz kalıbı içinde bu kelimeye sıkça rastlamak mümkündür. Tıp dilinde […]

Read More
kadavra

Kadavra Ne Demek? Kadavra Nedir?

Kadavra ne demek? Kadavra nedir? Tıp öğretiminde üzerinde çalışma yapılan ölü insan veya hayvan, denek. Özellikle tıp, veterinerlik ve antropoloji eğitimi alanında sıkça rastlayabileceğiniz bir uygulama.

Read More
nekrofili

Nekrofili Ne Demek? Nekrofili Nedir?

Nekrofili ne demek? Nekrofili nedir? Nekro ve fili kelime köklerinden oluşan latince kelime, ölü ve hoşlanma anlamını taşımaktadır.  Ölülere karşı cinsel haz duyma ve ölü seven anlamını taşımaktadır. Ağır ruhsal bozukluk teşhisi konulan nekrofili hastaları arasında, ölülerle sevişmek için mezarlıklarda çalışmak ve ölü kişilerin bedenlerine tecavüzde bulunmak veya bu duyguları yaşamak için kişileri öldürmek gibi […]

Read More
mr

MR Ne Demek? MR Nedir?

MR Ne Demek? MR Nedir? Emar’ın kısa adıdır. MRG olarak da kullanılır. Manyetik Rezonans Görüntüleme anlamına gelir. Tıp alanındaki bir tanı teknolojisidir. Silindir şeklindedir ve sağlık tanısı yapılacak kişi sırt üstü yatar vaziyette içine girer. MR radyo dalgalarını kullanarak hiçbir ilaç, x-ışını kullanmadan sağlık tanısı yapar. Mıknatıs etkisi ile hareket eden milyonlarca atoma ait bilgi […]

Read More
sempatik

Sempatik Ne Demek? Sempatik Nedir?

Sempatik ne demek? Sempatik nedir? Fransızca kullanımı “sympathique” dir. Sıcak kanlı, hoş, hoşa giden anlamlarına gelir. Sıfat olarak kullanıldığında içten, samimi insanı ifade eder. Türkiyede sempatik kelimesi “yakışıklı değilsin” diyememenin bir ifadesi olarak kullanılabilir. Sempatik sinir sistemi; kalp atışının ve vücut sıcaklığının yükselmesi gibi kontrol edemediğimiz fizyolojik tepkileri oluşturan sistemdir. Stresli bir durumda, yüksek adrenalinli […]

Read More
stabilize

Stabilize Ne Demek? Stabilize Nedir?

Stabilize ne demek? Stabilize nedir? Düz, kararlı, istikrarlı gibi anlamlara gelir. Düz bir cisim için stabilize tanımı kullanılır. Stabil; sabit olan, değişmeyen anlamlarına gelir. Doktorların sıkça kullandığı bir kelimedir. ‘hastamızın durumu stabil’ dediklerinde durumun olumlu yada olumsuz yönde değişim göstermediğini ifade ederler. Stabilo; kalem markası

Read More
Patolog-Hans-Olsson-660

Patolog Ne Demek? Patolog Nedir?

Patolog Ne Demek? Patolog Nedir? Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. [isim] Hücrelerin, dokuların, organların yapısal ve işlevsel değişimlerini inceleyen “patoloji” alanında uzman olan veya uğraşan doktor.    

Read More
patolo

Patoloji Ne Demek? Patoloji Nedir?

Patoloji Ne Demek? Patoloji Nedir? Dilimize Fransızcadan geçmiştir. [isim] Hastalıklar ile ilgili hücrelerdeki, organlardaki ve dokulardaki yapısal ve işlevsel değişiklikleri inceleyen, araştıran bilim dalı. Doktorluğun en zor ve en disipline alanlarından biridir. Patoloji alanında uzman olan doktorlara “patolog” veya “patoloji uzmanı” denir.    

Read More
ne demek

Oral Ne demek? Oral Nedir?

Oral ne demek? Oral nedir? Kelime anlamı ağızcıl, ağızsaldır. -oral dönem; Bebeklerin ağızlarıyla cisimleri tanımlamaya çalıştıkları ve çevreleriyle ağız yoluyla iletişime geçtiği bir dönemdir. Freud’un psikodinamik kuramına göre haz insan psikolojisinin temel taşıdır ve hazzın doyuma ulaşıp ulaşmaması insan yaşamının etkileyicilerindendir. haz doğumla başlayan ve çoğunlukla bebeklerin oral dönemlerinde etki bulan bir odaktır ve bebekler […]

Read More