Kuyruklu yıldız ne demek, kuyruklu yıldız nedir;

Kuyruklu Yıldız bir çekirdek, onu çevreleyen saç kısmı ve bir kuyruktan meydana gelen ve takip ettikleri parabolik veya dış merkezliği çok büyük elips olan yörüngelerde belirli zamanlarda güneş civarında geçen ve bu arada dünyadan da görülen küçük gök cisimleridir. Parlak bir başı ve gökyüzünün yarısını kaplayan uzun kuyruğuyla büyük bir kuyruklu yıldız, gerçekten görülecek bir şeydir. Ancak kuyruklu yıldızlar göründükleri kadar önemli gök cisimleri değildirler.

Küçük parçacıklar genellikle buzlu ve hafif bir gazdan meydana gelirler. Birkaç defa dünyanın bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun içinden geçtiği görülmüş ve dünyada en küçük bir hasar tespit edilmemiştir. Çünkü gezegenimizin atmosferi kuyruktaki zararlı zerreciklerden bizi korumuştur. Çok küçük bir kuyruklu yıldızın dünyanın çekim kuvvetine kapılıp düşmesi mümkündür. Ancak bu düşüş, dünyayı değil, gezegenimiz üzerindeki bir veya birkaç şehri haritadan silebilecektir.

Kuyruklu yıldızlar üç bölümden meydana gelir: Çekirdek, saç ve kuyruk. Çekirdeğin büyüklüğü çok değişiktir. Çapı 1-10 km ile 50.000-160.000 km arasında değişir. Buna karşılık kütlesi son derece azdır. Genellikle 109-1012 ton arasındadır. Çekirdeğin yapısında daha çok su buzu ve kaya gibi katı maddelerle hidrojen, karbon, azot ve oksijen gibi hafif maddeler bulunur. Kuyruklu yıldız, güneşe yaklaşırken sıcaklık tesiriyle çekirdekteki bu maddelerin bir kısmı katı durumundan gaz durumuna geçer ve çekirdek etrafında kuyruklu yıldızın saçı adı verilen, çok az yoğunlukta bir çeşit atmosfer meydana gelir. Güneş ışığının ve güneş rüzgarının tesiriyle bu atmosferden ayrılan gaz ve toz partikülleri, güneşin aksi istikametinde çekirdekten uzaklaşırlar. İşte kuyruklu yıldızın kuyruğu dediğimiz şey, çekirdekten kopan bu parçacıklardır.

Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça büyüyen ve uzaklaştıkça küçülen bu kuyruk bazan 30-40 milyon, bazan da birkaç yüz milyon km uzunlukta olabilir. (Dünya ile güneş arası yaklaşık 150 milyon km’dir.) Küçük kuyruklu yıldızlar ise umumiyetle kuyruksuz olup, gökyüzünde soluk ışıklı ham pamuk parçaları gibi gözükürler.

Kuyruklu yıldızların nereden geldiklerine dair birçok görüş vardır. Bazı gök bilimciler  kuyruklu yıldızların, yıldızlar arası uzaydan geldiklerini söylerler. Ancak böyle olsaydı Güneş‘e şimdikinden daha yüksek bir hızla yaklaşmaları gerekirdi. Genel kabul gören kanı ise, onların Güneş Sisteminin asil üyeleri oldukları ve ana gezegenler oluştuktan sonra artan parçaları temsil ettikleri yönündedir. Kuyruklu yıldızların Neptün‘ün den sonra yer alan Oort Bulutu’nda yer aldıkları düşünülmektedir.

2. Kuyruklu Yıldızlarda kaç tip kuyruk vardır ve kuyruk oluşumu nasıl gerçekleşir?

– Bir kuyruklu yıldız Güneş‘e yaklaştıkça, Güneş‘in ısı etkisi altında buzları erimeye ve buharlaşmaya başlar. Buharlaşma sonucu serbest kalan toz ve gaz parçacıkları çekirdeğin etrafında yoğun ve parlak bir bulut oluşturur. Bu buluta kuyrukluyıldızın “saç” bölgesi denmektedir. Kuyrukluyıldız Güneş’e daha da yaklaşınca bu sefer Güneş’in ışınım basıncı etkisi sonucu saç bölgesindeki toz ve gaz, çekirdeğin peşi sıra bir kuyruk oluşturur. Bu kuyruk oluşum nedeni gereği her zaman Güneş’in aksi yönünde uzanır. Böylece çekirdek Güneş’e yaklaştıkça daha büyük boyutlu bir kuyruk oluşturur ve kuyrukluyıldız çıplak gözle dahi görülebilir hale gelebilir. Bazı kuyruklu yıldızlar yörüngeleri üzerinde Güneş‘e en yakın konumdan (enberi noktası) geçerken aşırı ısınma sonucu patlayarak bir kaç parçaya ayrılabilirler. Periyodik kuyrukluyıldızların bazıları bu etki yüzünden bir daha geri dönmemek üzere parçalara ayrılabilirler. Halley kuyrukluyıldızı Güneş’ten uzaklaşırken bu şekilde parçalandığı görülmüştür, dolayısıyla 2062 yılında beklenen geçişini gerçekleştirememe ihtimali vardır.

Halley Kuyruklu Yıldızı

Halley kuyrukluyıldızı, her 75–76 yılda bir görünür. Tüm periyodik kuyrukluyıldızlar arasında en meşhurudur. Her yüzyılda bir, çok uzun periyodlu kuyrukluyıldız görülmesine rağmen, Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodlu kuyrukluyıldızdır. Ayrıca insan ömründe geri dönecek çıplak gözle görülür tek kuyrukluyıldızdır. Halley kuyrukluyıldızı iç Güneş Sistemi’ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.

Tarihte 1066 yılında görüldüğü konusunda Bayeux Halısı’na kayıt düşülmüştür ve 1682’de yeniden ortaya çıkmıştır. Gökbilimci Edmond Halley yörüngesini hesaplamıştır. Ayrıca, bu yörüngenin 1531 ve 1607’de görülen kuyrukluyıldızların çakıştığını saptayıp, dolayısıyla bu üç kuyrukluyıldızın gerçekte aynı kuyrukluyıldız olduğunu ve 1758’de döneceğini öne sürmüştür; bu varsayım doğru çıkmıştır. Kuyrukluyıldız 1835 ve1910’da yeniden görülmüştür.

Kütlesi: 2.2 × 1014 kg

Boyutları: 15×8 km3 ve 11 km

Parlaklık: 28.2 (birim belirtilmemiş)

Yörüngesi Elips

Dolanım Periyodu 75 yıl

Yarı eksen uzunluğu, 17,8 AB (astronomik birim)

Yörünge hızı;  70.56 km/sn

4. Yıldız yağmuru nedir? Nasıl Oluşur? Yıldız yağmurları ile kuyruklu yıldızlar arasındaki bağlantı nedir?

 Yıldız yağmuru diye tanımladığımız şey aslında meteor yağmurlarıdır. Meteor yağmurları, çoğunlukla dünya bir kuyrukluyıldız yörüngesinden geçerken, kuyrukluyıldızdan arta kalmış kalıntılar nedeniyle oluşur ve bu olay her yıl, doğal olarak aynı tarihlere rastlar. 9-13 Ağustos tarihleri arasında gözlenen Perseid meteor yağmurları, dünyanın Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinden geçtiği zamana rastlar. Orinoid meteor yağmurlarının da kaynağı Halley kuyrukluyıldızıdır.

Kuyrukluyıldızların çoğu amatör astronomlar tarafından keşfedilmişlerdir. Güneşe yakın olduklarında görünür hale geldiklerinden, günbatımı ardından ya da şafaktan önce gözlenebilirler.

5. Yıl içerisinde gerçekleşen yıldız yağmurlarını ve özelliklerini gösteriniz, bir tabloyu da ayrıca ödeve ilave ediniz.

Perseid meteor yağmurları; 12-13 ağustos, perseid takım yıldızının içinden geçmesi sonucu oluşur,

Leonid meteor yağmurları, 17 kasım, leo takım yıldızı içinden geçmesi sonucu oluşur,         

isimtarihdoruğa ulaşma tarihihız (km/sn)
Quadrantids1 January-5 January3 January41
Gamma Velids1 January-15 January5 January35
Alpha Crucids6 January-28 January15 January50
Delta Cancrids1 January-31 January17 January28
Alpha Hydrids5 January-14 February19 January44
Eta Carinids14 January-27 January21 January
Alpha Carinids24 January-9 February30 January25
Delta Velids22 January-21 February5 February35
Alpha Centaurids28 January-21 February7 February56
Omicron Centaurids31 January-19 February11 February51
Theta Centaurids23 January-12 March21 February60
February Leonids1 February-28 Februaryseveral30
Delta Leonids15 February-10 March24 February23
Gamma Normids25 February-22 March13 March56
Virginids1 March-15 Aprilseveral30
Delta Pavonids11 March-16 April30 March31
Librids15 April-30 Aprilseveral30
Lyrids15 April-28 April22 April49
Pi Puppids15 April-28 April23 April18
Alpha Bootids14 April-12 May28 April20
Mu Virginids1 April-12 May29 April30
Omega Capricornids19 April-15 May02.May50
Eta Aquariids19 April-28 May06.May66
Alpha Scorpiids1 May-31 May16.May35
Beta Corona Austrinids23 April-30 May16.May45
Omega Scorpiids23 May-15 June2 June21
Arietids22 May-2 July7 June38
Sagittarids1 June-15 July19 June30
June Lyrids [2]10 June-21 June15 June
Tau Cetids18 June-4 July27 June66
June Bootids28 June-28 June28 June14
Tau Aquariids19 June-5 July28 June63
Theta Ophiuchids4 June-15 July29 June29
July Pegasids7 July-13 July10 July70
July Phoenicids10 July-16 July13 July47
Alpha Cygnids11 July-30 July18 July37
Sigma Capricornids15 July-11 August20 July30
Piscis Austrinids15 July-10 August28 July35
Southern Delta Aquariids12 July-19 August28 July41
Alpha Capricornids3 July-15 August30 July23
Southern Delta Aquariids12 Temmuz-19 Ağustos28.Tem41
Alpha Capricornids3 Temmuz-15 Ağustos30.Tem23
Southern Iota Aquariids25 Temmuz-15 Ağustos04.Ağu34
Northern Delta Aquariids15 Temmuz-25 Ağustos08.Ağu42
Pi Eridanids20 August-5 September25 August59
Gamma Doradids19 August-6 September28 August41
Alpha Aurigids25 August-8 September1 September66
September Perseids5 September-10 October8 September64
Aries-triangulids9 September-16 September12 September35
Piscids1 September-30 September20 September26
Kappa Aquariids8 September-30 September20 September16
October Arietids1 October-31 October8 October28
Giacobinids6 October-10 October8 October20
Delta Aurigids22 September-23 October10 October64
Epsilon Geminids14 October-27 October18 October71
Orionids2 October-7 November21 October66
Leo Minorids21 October-23 October22 October62
Southern Taurids1 November-25 November5 November27
Delta Eridanids6 November-29 November10 November31
Northern Taurids1 November-25 November12 November29
Zeta Puppids2 November-20 December13 November41
Leonids14 November-21 November17 November71
Alpha Monocerotids15 November-25 November21 November60
Chi Orionids25 November-31 December2 December28
Phoenicids28 November-9 December6 December18
Monocerotids27 November-17 December9 December43
Sigma Hydrids3 December-15 December12 December58
Puppid-velids2 December-16 December12 December40
Geminids7 December-17 December14 December35
Coma Berenicids12 December-23 January20 December65
Ursids17 December-26 December22 December33

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *