isim anlamları

Musikî Ne Demek? Musikî Nedir?

Bir hissi , bir düşünceyi , ve bir tabiî vak’ayı ifâde etmek gâyesiyle ölçülü / ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde,  ritimli/ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır. Kelime menşei latince musica kelimesine dayanır. Bu ıstılah bir çok milletin lisânında latince’sine benzer kelimelere karşılık bulmuştur.
İslam kültürüne el-mûsîka el-mûsîkî şeklinde giren kelimeyi Türkler müslüman olduktan sonra ” mûsikî ” şeklinde kullanmaya başladılar. Cumhuriyet devrine kadar bu şekilde kullanılan kelime , cumhuriyet devrinden sonra Fransızca telaffuzu olan ” müzik ” şeklinde yaygınlaşmıştır.

Musikîşinâs : Musiki ile uğraşan , MüzisyenBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>