Müstehcen nedir ?

(Sıfat) Açık saçık, terbiyesizce, cinsellikle alakalı ve edebe aykırı olan.  Arapça kökenlidir.

Müstehcen kelimesi, genel mânâda cinsellikle alakadar olabilecek durumlarda kullanılır. Örneğin televizyon programının müstehcen olması, onun cinsellikle alakalı olduğuna işarettir. ‘Müstehcen yayınlar’ ifadesi, yapılan yayınların açık saçık olduğunu ifade eder.

‘Ali’nin sözlerinde müstehcenlik vardı’ ifadesinden, Ali’nin konuşmalarında cinselliğe veyahut edepsizliğe başvurduğunu anlıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *