Din İslam Dini

Sofi Ne Demek?

Sofi ya da sufi, tasavvuf felsefesine bağlı kimseler için kullanılan bir kelimedir. Mutasavvıf da denilebilir.

Hem Yunanca’da bulunan Sofos(bilgin) hem de Arapça’da bulunan suf(yün; yün kıyafetler soyutlamayı temsil eder.) kelimelerinden türemektedir.

Sofiler kamiller ve vasıllar olarak ikiye ayrılırlar.

Sofilik günümüzde de pek çok tarikat ve toplulukta yaygın bir inanış ve anlayış biçimidir.

eskisehir escort ankara escort escort samsun escort bayan bursa

Yorum Bırakın