Terennüm Ne Demek? Terennüm Nedir?

1.Şarkı söyleme 2. Şakıma 3. Dile getirme

İslamiyetin doğduğu ilk yıllarda Arapların basit ve sade musıkîleri mevcuttu. Arapların sesle yaptıkları nağmelere terennüm , şiirle söyledikleri nağmelere gınâ denirdi.

Terennümât: Terennüm kelimesi cem’i , çoğulu
Terennüm-sâz: Terennüm eden , şarkı söyleyen , ahenk yapan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *