Arapça Kelimeler Din Erkek İsimleri Hukuk İslam Dini Tasavvuf

Tevhid Ne Demek? Tevhid Nedir?

Tevhid ne demek? Tevhid nedir?

Arapça kökenli bu kelimenin doğru kullanımı tevhittir. Tevhit Türkçede birleştirme, birliktelik anlamlarına karşılık gelir. Tasavvufi olarak tevhit Allah’ın birliğine inanmak manasına gelir. Ayrıca Divan edebiyatında da tevhit bu anlamıyla kendine bir akım olarak yer bulmuştur. Divan edebiyatında tevhit Allah’ın birliğine yazılan manzumelerdir.

  • Tapu mevzuatında tevhit terimi ayrı ayrı kayıtlı olan bir çok taşınmaz malın tek bir tapuda birleştirilmesi anlamına karşılık gelir.
  • Erkek ismi olarak kullanılır.

Yorum Bırakın