İslam Dini

Tevhid Ne Demek? Tevhid Nedir?

Tevhid Ne Demek? Tevhid Nedir?

Tevhid;

Kelime anlamı bakımından tek tanrıcılık demektir. İslamda La ilahe illallah cümlesiyle Alalh’tan başkasını kabul etmeyip alalhı ilah olarak kabul etmek anlamına gelir. İslamda en temel şarttır. Buna ek olarak kelime-i tevhid de denir.Buna inanan kişi mümin olarak adlandırılır.

Edebi olarak da allahı yaratılışı ve evreni ruhani bir dille yorumlayan yazılara da denilir. Daha çok divan edebiyatında gazel ve mesnevi biçimlerinde görülür. Aruz ölçüsüyle yazılır ancak halk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Yorum Bırakın