Türkçe Kelimeler Archives | Ne Demek?

Kategori Türkçe Kelimeler

1 Türkçe Kelimeler

Ninni Ne Demek?

Ninni Ne Demek? Ninni bir annenin bebeğini, çocuğunu uyutmak, ağlamasını dindirmek için söylediği ezgi dolu şiirler, türkülerdir. Belirli bir kafiyeye veya ölçüye uymayabilir. Genel...

1 Türkçe Kelimeler

Kağıt Ne Demek?

Kağıt Ne Demek? Genel tabiri ile yazı yazmaya yarayan araç olarak bilinen kağıt, hamur haline getirilmiş bitkisel maddelerin bir takım işlemlerden geçerek kuru ve ince yaprak...

1 Türkçe Kelimeler

Söz Ne Demek?

Söz Ne Demek Söz, Türkçe sözlükte karşılığı, laf, lakırtı, kelam olarak bilinen bu kelime, bir fikri, düşünceyi, duyguyu dile getirmek için kullanılan kelime dizisine...

1 Türkçe Kelimeler

Muzur Ne Demek?

Muzur Ne Demek Eski Türkçede yaramaz çocuklara takılan sıfattır. Aynı zamanda muzur kelimesi kirli düşüncesi olan kişiler için de kullanılabilmektedir. Akıllı, kurnaz kişiler de muzur...

1 Türkçe Kelimeler

Konum Ne Demek?

Konum Ne Demek Konum bir kimsenin ya da bir nesnenin bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan kelime o nesnenin ya da kişinin pozisyonunu o anki biçimini ifade edebilmek için...

1 Siyaset Türkçe Kelimeler

Devlet Ne Demek?

Devlet Ne Demek Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlenme sağlamış tüzel varlık anlamına gelmektedir. -Egemen olan sosyal sınıfın, ezilen sosyal sınıfları...

1 Siyaset Türkçe Kelimeler

Vatan Ne Demek?

Vatan Ne Demek? Bir kimsenin üzerinde doğup büyüdüğü, bir milletin hakim olarak, bağımsız ve özgürce üzerinde yaşadığı, barındığı toprak ve onun kara suları ve hava sahaları...

1 Türkçe Kelimeler

Klişe Ne Demek?

Klişe Ne Demek? Çoğu kişi tarafından bilinen, gündelik hayatta kullanılan fakat gerçek anlamı bilinmeyen Klişe; fotoğraf ve resimlerin, kağıt üzerine baskı yaptırılabilmesi için...

Genel Türkçe Kelimeler

Canım Ne Demek?

Sevgiyi, samimiyeti belirtmek için günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bu kelime, arkadaş, sevgili, anne, baba, kardeş gibi birçok kişiye hitap kelimesi ve seslenme sözü olarak...

Genel Türkçe Kelimeler

İyi Ne Demek?

İyi; beğenilen, faydalı ve doğru olan, kazanç sağlayan, istenilen şartlara uygun olan değerler bütünüdür. İyi kavramı birçok durum, varlık ya da olay için kullanılabilir. Bununla...