Arapça Kelimeler Hukuk Psikoloji

Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir?

Ahlak ne demek? Ahlak nedir?

Kökeni Arapça olan kelime, terbiye, saygı, nezaket gibi hususları içinde barındıran değerlerin tamamına ahlak denir. Toplum içinde uyulması gereken kurallara saygı gösterip ve buna uyarak, başka insanlara ölçüyü ve saygıyı elden bırakmayarak, Ahlak kelimesinin anlamına sahip olunur. Etiksel kuralları daima içinde barındıran Ahlak, iyi bir yaşamanı temenni eder.

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
İyi; Ahlak açısından yapılması etik olan, bir zarar teşkilinde bulunmayan; iradenin yapılmasına özgürce karar verdiği eylemlerdir.
Kötü; Ahlak yasası açısından yapılması hoş görülmeyen eylemdir.
Özgürlük; İradeyi kullanarak, içinden geldiği gibi davranmak. İstediğini yapabilmek eylemi.
Erdem; İradenin cesaret, cömertlik, bilgelik, hoşgörü gibi çeşitler ile iyilik yapmaya yönlendirilmesi eylemi.
Sorumluluk; İnsanın düşünerek yaptığı bir işin, getirdiği sonuçları kabul etmesi.
Vicdan; İyi ile kötüyü içsel olarak birbirinden ayırabilme gücü, eylemidir.
Ahlak yasası; Uyulması ahlak açısından mecbur olunması gereken kurallardır. Bu kurallar kişiye yön vererek, ne yapıp yapmaması konusun da yol gösterir.
Ahlaki karar; Kişinin Ahlaki ölçülerini kendi belirleme yasasıdır. Bu hususta, kişinin kendi iradesi ve düşüncesi ön plandadır.
Ahlaki eylem; Ahlak kurallarına uygun bir şekilde hareket etme eylemi.

Yorum Bırakın