Din İslam Dini

Ayet Ne Demek? Ayet Nedir?

Ayet Ne Demektir? Ayet Nedir?

Ayet Kuran surelerine verilen isimdir. Arapça kökenli kelime delil, mucize, işaret anlamına gelmektedir. Türkçede Âyet-i Kerîme şekline kullanılır. Kuran’ da ayet sureler için değil Allah’ın göndermiş olduğu işaretler olarak kullanılır.

Kurandaki ayet sayıları tartışma konusu olsa da Kuran’ da 30 cüz 114 sure ve 6236 tane ayet olduğu bilinir. Kuran’ da ilk inen ayet Alak suresi son inen ayet ise Bakara suresidir.

En uzun ayet ise Bakara suresidir.

Yorum Bırakın