Genel Türkçe Kelimeler

Baba Ne Demek?

Çocuk dünyaya getirmekte önemli bir etkiye sahip olan her erkek bir baba adayı olup, bu sözcük genel olarak çocuğu olmuş erkek kişi tabirinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Eski kaynaklarca ata, soy, ecdat olarak da tabir edilmekte olup, mecaz anlamlarla da kullanılabilmektedir.

Bu mecaz anlamlar doğrultusunda yalnızca çocuğu olan er kişi olarak adlandırılmayıp, bir çetenin başında olan, itibar edilen, sayılan ve itaat edilen kişiler için de baba kelimesi kullanılabilmektedir. Bir diğer yan anlamı da kurucu, oluşturucu kimse olarak geçmektedir. Baba kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup, saygıyı ifade etmek için de kullanılabilmektedir. Bazı cümleler içerisinde argo bir tabir ile de kullanımına rastlanabilir.

Özellikle akrabalık ilişkilerinde kayın peder için de karşı tarafa olan saygıyı ve bağlılığı ifade etmek için bu sözcük kullanılabilmektedir. Etrafındakilere iyilik yapan onları himayesine alan kimseler için de bu ifadeye rastlanabilmektedir. Aile içerisinde genellikle otoritenin simgesi olarak görülen baba, kabul edilmiş yazılı olmayan toplumsal kaideler doğrultusunda, ailesine, çocuklarına bakmakla yükümlü olan, eve ekmek getiren, para akışını sağlayıp, maddi geliri dengeleyen kişi, adam olarak nitelenmektedir. Biyolojik olarak kadınla münasebeti durumunda kadına sperm vererek dünyaya çocuk getirmekte etken rol oynayan erkekler baba olarak tanımlanmaktadır. Baba, aileyi ayakta tutan tek bir çatı altında toplayan aile bireyleri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren kültürümüzdeki tanımı ile evin direğidir.

Yorum Bırakın