Genel Latince Kelimeler Latince Kökenli Kelimeler

Balık Ne Demek?

Latince ismi Pisces olan balık, solungaçları ile solunum sağlayan, genellikle vücudu pullu olan, suda yaşamını sürdüren bir canlı türüdür. Beslenme açısından büyük bir öneme sahip olan balıkların birçok çeşitleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, değişik tipte yüzgeç ve kuyrukları olan balıklarda mevcuttur.

Bu yüzgeç ve kuyruklar balıkların hareket edebilmelerini sağlamakta büyük bir öneme sahiptir. Balıklar yumurtlama ile üreyen omurgalı hayvanlar içerisinde en fazla çeşidi olan hayvan türüdür. Kimi balıkların beslenme şekillerine göre diş yapıları da farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla birlikte uçucu olan balıklar da mevcuttur. Bir süre su yüzeyinde kalabilen uçan balıklar, göğüs süzgeçlerini açarak uçma eylemini gerçekleştirirler.

Balıkların sahip oldukları pullar belirli bir düzen içerisinde yüzeylerine dizilmiş olup, kemiksi ve kaygan bir yapıya sahiptir. Balıkların çeşidine göre beslenme şekilleri de farklılık gösterebilmektedir. Balıklar arasında üç çeşit beslenme tipi vardır. Bunlardan birincisi otçul beslenme, ikincisi etçil beslenme, üçüncüsü ise hem etçil hem de otçul beslenmedir. Balıklar yeryüzünde en geniş yere sahip olan hayvanlardır. Gerekli su ihtiyaçlarını solungaç zarlarından gideren balıkların kendi aralarında türlerine göre değişkenlik gösteren yumurtlama biçimleri vardır. Önemli bir protein kaynağı olan balıklar, süs balıkları akvaryum balıkları olarak da evlerimizde yerlerini almakta ve insanlar için iyi bir terapi yöntemi olarak görülmektedir. Balıklar tüketimde ve ticarette önemli bir yere sahiptir.

 

Yorum Bırakın