Fizik Kimya Türkçe İsimler Türkçe Kelimeler

Buharlaşma Ne Demek? Buharlaşma Nedir?

Buharlaşma ne demek? Buharlaşma nedir?

Türkçe kelime kökenli olan kelime, sıvı olan bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesinden sonra ki almış olduğu hale buharlaşma denilmektedir. Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde meydana gelmektedir.
Buharlaşmaya basınç ve diğer fiziksel şartların etkisi rol oynamaktadır. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelebilir, oluşabilir.. Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşmaktadır. Bunun getirisinde buharlaşmanın olduğu yerde serinleme mevcuttur. Sıcaklığın artması buharlaşmayı hızlandırır. Açık hava basıncının azalması buharlaşmayı artırır. Sıvının açık yüzey alanı arttıkça buharlaşma daha fazla olur. Rüzgarlı havada buharlaşma fazla olduğundan çamaşırlar daha çabuk kuruduğu gözlenmekte ve bilinmektedir.

Yorum Bırakın