Ekonomi Fransızca Kelimeler Siyaset

Burjuva Ne Demek? Burjuva Nedir?

Burjuva ne demek? Burjuva nedir?

Kelime anlamı olarakayrıcalıklı, şehirde yaşayan, toplamın ortalama gelir
seviyesinin üzerinde gelire sahip olan” demektir. Herhangi bir kan, soyluluk
ilişkisi dışında para ile oluşmuş bir sınıfsal tabakadır. Özellikle Fransız
İhtilali ve Sanayi Devrimi ile birlikte zenginleşen soylu sınıfı (feodalite)
iktidarlarını yıkıp kendi iktidarlarını kuran, üretim araçlarına sahip olan
kişilerdir. Kişi olarak burjuva, sınıfsal anlamda ‘burjuvazi’ olarak ifade
edilir. Feodal dönemde burjuva sınıf; şehirli, orta sınıf olarak tanımlanırken
bugünün kapitalist toplumunda bu tanımı karşılayan kelime “küçük burjuva” olmuş
burjuvazi üretim araçlarının sahibi olup toplumun en zengin sınıfı haline
gelmiştir. Burjuvazi milyonlarca işçiyi üretim araçlarının etrafında yani
şehirlerde toplar. İşçinin emeğini işçinin harcadığı emek gücünün altında bir
fiyata satın alır. Bknz; bir işçi 8 saat çalışıyor ise bu çalışma saatinin
belli bir diliminde örneğin 2 saatinde kendine ödenen ücreti üretir. Geri kalan
6 saatte üretim aracının sahibi için üretir. Buna “artı değer” denir. Artı
değer burjuvazinin cebine gider. Yani bir işçinin tam olarak emeğinin
karşılığını alabilmesi için üretim araçlarının sahibi olan burjuvaziyi sınıf
olarak ortadan kaldırması ve üretim araçlarının toplumsal mülkiyetini sağlaması
gerekir. Kapitalist toplumda işçinin tam olarak emeğinin karşılığını alabilmesi
imkansızdır.

Yorum Bırakın

Yorum Bırakın