escort kadıköy escort bayan

Bu yazıda, Büyü nedir, Büyünün tarihi ve büyü çeşitlerini ele alacağız.

Büyü, insanların mistik tekniklerle insanları, mevsimleri, hayvanları ve nesneleri etkileyebileceğini öne süren  yöntemler bütünüdür. Tarih boyunca birçok farklı kültürde olan bir kavramdır.
Örneğin Antik Roma’da büyü ve tıp birbiriyle çok ilişkiliydi. Hatta büyü tıbbın ayrılmaz bir parçasıydı.

Roma’da sağlık için önerilen büyü çeşitlerinden bazıları şunlardır: Roma’da taze insan kanı içmenin epilepsi için en etkili tedavi yöntemi olduğuna inanılıyordu. Sanırım bu tedavi daha sonraki yıllarda vampir hikayeleri için esin kaynağı olmuştur. Bir başka yöntemde akbabanın akciğerinin sağ tarafını muska olarak boyuna asmanın cinsel gücü artırdığı söylenirdi.

Roma dönemi doktor reçete içeriklerinin ne kadar renkli olduğunu siz hayal edin. Kurt adam hikayeleri roma dönemine dayanır. Bir adamın büyü yaparak kurt adama dönüşebileceğine inanılırdı.

Ortaçağın aksine Roma’da cadılara saygı duyulurdu. Cadılar çeşitli konularda insanlara yardım ettikleri gibi  aşk acısı çeken romantiklere rehberlik ederdi.Roma’da savaşa başlamak veya bir barış anlaşması imzalamak için hayvan kurban etmek ve ardından hayvanın iç organlarının şekline  göre öngörüde bulunmak olağan bir durumdu. Buna haruspicy adı verilir. Ünlü Kartaca komutanı Hannibal’ın çok ünlü bir haruspex olduğu bilinir.

Mısır’da din ve büyü iç içeydi.  Evlilik, doğum ve ölüm de dahil tüm etkinlikler de din ve büyü harmanlanmıştı. Antik Mısır’da büyücülerin tanrısı Hekaydı. Bir doktor operasyon yapmadan veya herhangi bir tedavi  uygulamadan önce tanrı hekadan yardım dilerdi.

Papirüslere yazılı büyü ritüelleri aile içinde miras yoluyla aktarılırdı. Bazen bu papirüsler boyunlara muska olarak asılırdı. Ölen bir kişinin mumyası içine büyü yazılı papirüsler bırakılırdı. Böylelikle ölümlüler diyarında, ruh karşısına çıkacak  iblislerle mücadele edebilirdi.

Orta Asya milletleri arasında yaygın olan Şamanizm bir çeşit büyü ve din karışımı inançlar bütünüydü. Şaman bir ateş etrafında ruhlarla iletişim kurarak etrafındaki insanları koruyacak büyüler yapardı.

Şamanlar ak ve siyah olarak ikiye ayrılır.

Ak şamanlar insanları korumak, ailelere saadet getirmek ve kötü büyüleri bozmak için bir ateş etrafında ruhlarla iletişim kurardı.

Kara şamanların kötü büyüler yaparak düşmanlara zarar verdiğine inanılırdı. Latince “paganus” sözcüğünden gelen Paganizm, bir çeşit büyü ve inanç karışımı kavramdır. Paganlar doğayı
kutsal kabul edip, doğa olaylarını festivallerle kutlarlardı. Pagan inancı Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte etkisini yitirmiştir. Fakat bugün Hristiyanlıktaki bazı adet ve dini ritüeller
paganizmden geçmiştir.

Örneğin paganlar Pazar günü güneşe taparlardı. Hristiyanlıkta Pazar günün ibadet günü olması ve adının latince Sunday olması bir tesadüf değildir.Ortaçağ büyü ve büyücüler için en zor geçen dönem olmuştur. büyücü olması sebebiyle ölüme mahkum etmiştir. Cadıların hayvanlar yoluyla şeytanlarla iletişime geçip kötülükler yaptığına inanılırdı.

Ortaçağda bir dönem kedilerin, şeytanlarla iletişime geçmek için cadılar tarafından bir aracı olarak kullanıldığına inanıldı. Bu nedenle bir dönem Avrupa’nın birçok şehrinde kedi katliamı yapıldı.
Bir süre sonra Avrupa’da kedi popülasyonu neredeyse sıfıra indi. Kedilerin olmayışını fırsat bilen fareler önce küçük köylerden başlayarak zamanla şehirleri istila etti.

Türkiye'de inanılan büyü çeşitleri ise şunlardır

Büyük fare popülasyonu beraberinde veba salgınını getirdi ve Avrupa’da birçok şehrin nüfusu beşte üç oranında azaldı. Bu dönemde veba salgınına neden olan farelerle mücadele için
Asya’dan kedi ithal edildiği bile oldu Ortaçağda büyücülükle mücadele edilmesi için birçok kitap yazılmıştır. Bu kitapların en meşhuru Malleus Maleficarum’dur.

Bu kitapta cadılıkla nasıl mücadele edileceği hukuksal ve teolojik temellerde anlatılıyordu. Kitapta sihir yapmak en yüksek sapkınlık olarak görülür vebüyücülükle mücadele için mahkemelere tavsiyeler vardı. Kitaba göre bir büyücünün itirafa zorlanması için işkence edilmesi ve nihai ceza olarak da ölüm cezası alması tavsiye edilir.

Modern toplumlarda evlere nazar boncuğu asmak, tahtaya üç defa vurmak, kapıya at nalı asmak,  kara kedinin şansızlık getireceğine inanmak, 13 rakamının  uğursuzluğuna inanmak, şans için havuza para atmak, türbelere çaput bağlamak, doğum günü pastasına mum dikmek ve kafanıza kuş pislemesinin kaderinizi değiştireceğine inanmak unutulmuş büyüsel inanışların veya ritüellerinmodern dönemde yaşayan tipik örnekleridir.

Günümüzde hala inanılan büyüsel inanış çeşitlerinden biri de voodoo‘dur. Aslında afrika kökenli bir din olan voodoo günümüzde Haitinin resmi dinlerinden biridir. Kutsal bir kitabı veya dini önderi yoktur. Bir dini inanış olmasına rağmen günümüzde voodoo film ve kitaplar nedeniyle şeytani ritüelleri olan büyücülük gibi anlaşılır.Bunlar tamamen kurgusal senaryolardır.  Fakat günümüzde çöplüğe dönen internet aleminde bu din  hala şeytani ritüellerin uygulandığı bir büyü çeşidi olarak sunuluyor. Yanlış bilgi çöplüğüne dönen internetin bir gün temizlenmesini umuyorum.

Türkiye’de inanılan büyü çeşitleri ise şunlardır:

  • Canbar büyüsü
  • Papaz büyüsü
  • Sabun büyüsü
  • Ayırma büyüsü
  • Domuz büyüsü
5
Sending
User Review
5 (3 votes)

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek