escort kadıköy escort bayan

Bir kadın köle çeşidi olancariye nedir?

Cariye, karavaş veya halayık savaşlarda esir alınmış veya İslam dışı ülkelerden köle tüccarları tarafından kaçırılışmış kadın kölelere verilen addır. Cariyelik yada diğer adıyla kadın kölelerin tarihi
islamiyetten çok öncelere dayanır. Kadın köleler veya genel olarak kölelik, insanların avcı ve toplayıcı toplumlardan  tarım toplumuna geçmesiyle ortaya çıkmıştır.

Tarım toplumuyla beraber insanlar arasında  ganimet elde etmek için savaşlar artmaya başlamıştır. Kadın kölelerde bu savaşlarda elde edilen ganimet türlerinden biridir.Herhangi taşınır bir maldan farklı görülmemiş ve  efendilerinin tüm hizmetlerini yapmaya zorlanmışlardır.

Bir kadının köle haline getirilmesi için savaşta tutsak edilmesi yada köle ana-babadan gelmesi yeterliydi. Bazen de kocalarının işledikleri suçlar için  fidye olarak kadınlar köleleştiriliyorlardı. Sümer toplumunda kadın köleler  ev işlerinde veya tarlalarda çalıştırılırdı. Kadın köle ticareti karlı bir iş olarak görülüyordu. Antik Yunan toplumunda kadınları işleri biraz daha zordu.

Özgür kadınların bile değerli görülmediği bu dönemde  Atina’da kadın köle olmak gerçekten çok zordu. Antik Yunan toplumunda kadın köleler zorlu ev işlerinde çalıştırıldı. Ev sahiplerinin her türlü isteğini koşulsuz yerine getirmek zorundaydılar.Romada esirlerin kızları, evlilik dışı doğan kızlar ve  sokağa bırakılmış kız çocukları köle olarak kullanılırdı.

Erkek köleler madenlerde veya kolezyumlarda dövüşürken.  Kadın köleler ev işlerinde çalıştırıldı. Fakat bu şanslı kadın köleler için geçerliydi. Kadın kölelerin büyük kısmı fahişe olarak  alıştırılırlardı. Özgür kadınlardan ayrılması için saçlarını  omuzlarından aşağı sarkıtmaları zorunluydu. En şanslı kadın köleler, özgürlüğünü elde etmiş erkek kölelerle evlendirilirdi. Arap toplumunda kadın kölelerin adına cariye denilmiştir. İslam’dan önce ortaya çıkan cariyelik, İslam’la birlikte statüsünü korumuştur. Fakat yasal kısıtlamalar getirilmiştir.Osmanlı’da cariyeler sarayda önemli bir görev üstlenmişlerdi.

Cariyeler gerekli eğitimi aldıktan sonra saraya alınıyordu. Saraydaki cariyeler Kırımdan, Ukrayna’dan, Rusya’dan ve  Polonya’dan getirilen Gayri Müslim kadınlardı.Bir Müslüman kadın cariye olarak saraya alınmazdı. Cariyelerin adı sanı unutulsa da bazılarının adı tarihe kazınmıştır. Hürrem sultan en meşhur cariyelerden biridir. Cariyeler alınıp satılabilir ve miras bırakılabilirdi.

Fakat çocuk doğurduktan sonra efendisinin  ölümü ile hürriyetine kavuşabilirdi. Çocuk doğuran cariyelerin statüleri artardı. Tarihteki diğer kadın köle statülerinin aksine, Cariye çocukları köle değil hür sayılırdı.

5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek