Arapça Kelimeler Erkek İsimleri Siyaset Siyasi Rejimler

Cumhuriyet Ne Demek? Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet nedir?

Arapça kökenli cumhuriyet kelimesi halkın egemenliğini kendi elinde tuttuğu yönetim, devlet biçimi anlamına karşılık gelir. Bu yönetim biçiminde halk belirli aralıklarla seçtiği milletvekilleriyle temsil hakkında bulunur. Ve bu temsilciler devleti yönetecek olan parlamentoyu, kabineyi, hükumeti oluşturur. Burjuva cumhuriyet ve sosyalist cumhuriyet olarak bu yönetim biçimini ikiye bölebiliriz. Burjuva cumhuriyet günümüzde ki egemen burjuva anlayışın kapitalist üretim biçiminin egemen olduğu cumhuriyetlerdir. Yani bir burjuva diktatörlüğüdür. Sosyalist cumhuriyet ise sosyalist üretim ve yönetim biçiminin hakim olduğu bir cumhuriyettir. Sosyalist cumhuriyeti de proletarya diktatörlüğü olarak ifade edebiliriz. İşçi sınıfı ve diğer emekçi tabakalara demokrasi, burjuvaziye karşı diktatörlük diyerek tarif edebiliriz.

  • Cumhur halk anlamına karşılık gelir.
  • Erkek ismi olarak da kullanılabilir.

Yorum Bırakın