Deccal Arapça olup, kelime kökeni açısından şu anlamlara gelir:

Yalancı, Yalancı mesih, Deveyi katranla yağlamak, Hak ile batılı birbirine karıştırmak. Deccal konusu, sadece İslam dininde değil diğer ilahi dinlerde geçen bir bahistir. Şimdi dinler açısından deccalın nasıl ele alındığına bir göz atalım.

Yahudilikte Deccal

Hristiyanlıkta kurtarıcı İsa, İslam’da Mehdi  inancı gibi Yahudilikte de bir mesih inancı vardır. Yahudilere göre deccal onlara zarar veren ve mesihe karşı olandır. Yahudiler tarih boyunca inançları için tehlike oluşturan ve kendi topluluğuna zarar veren herkesi  deccal olarak tanımışlardır. Bu antik dönemde neron olmuştur, yakın dönemde hitler. Hristiyanlıkta deccal inancıHristiyanların deccal inancı  İslam dinindekine oldukça benzemektedir. Hristiyanlara göre, Deccal İsa mesihin düşmanı ve kıyametten önce yeryüzündeortaya çıkan bir kişidir.

Deccal kelimesi Yuhannanın mektupları gibi Hristiyan kaynaklarda daggala olarak geçer. Hristiyanlara göre deccal kıyametten önce yeryüzüne gelip bir süre hüküm sürecektir. Fakat mesih gelip onu zincire vurup yenecektir. Bu galibiyetten sonra mesih yeryüzünde  kıyamet kopana kadar bin yıl hüküm sürecektir. Hristiyanların, bir dönem Türkleri deccal olarak adlandırdığı olmuştur. Fakat bu konuda hemen celallenmeye gerek yok. Çünkü bir dönem Rönesans aydınları papalık ile giriştikleri savaş nedeniyle, papayı bile deccale benzeten çalışmalar yapmışlardır.Burada ilginç bir nokta aktarayım bir dönem  Hz Muhammed’i deccala benzetebilmek için adını Hristiyan kaynaklara moametis olarak aktarmışlardır. Moametis, Latin harflerinin rakamsal değeri açısından
şeytan ve deccal in sembolü olan 666 ya denk gelmektedir.

İslam dininde deccal inancı

Diğer dinlere nazaran İslam dininde deccal fikri daha geniş bir yer tutmuştur. Kuranda deccala doğrudan atıf yapan yada onu tanımlayan bir ayet yoktur.Hadislerde deccal hem şekil hem de kişilik özellikleri  bakımından geniş tasvirlerle yer almıştır. Bu tasvirlere uyan bazı kişiler tarih boyunca deccala benzetildiği de olmuştur. Tarihte deccala benzetilen ilk kişi İbn Sayyad adlı Yahudi bir kahindir. Bu kişiden sonra tarih boyunca deccala benzetilen kişi sayısı yaklaşık 27’dir. İslam dininde deccal kıyamet alametlerinden biri olarak görülür. Deccal hadislerde geçse de onunla ilgili tarih boyunca şekillenen bilgilerin bir kısmı  Hristiyanlık ve Yahudilikten geçmiştir. İslam dininde deccal anlayışının ortaya çıkmasıve tarih boyunca şekillenmesinde 3 faktör rol oynar.

Bunlardan ilki hadislerdir. Hadislerde deccalın genel özelliklerinden bahsedilir. İkincisi kültüreldir. Deccal her toplumda kötü bir insan olarak tasvir edilmiştir.  Üçüncüsü ise siyasidir. İslam düşünürleri zaman zaman deccalı  Yahudilerle ve batılılarla ilişkilendirmiştir.

Hadislerde tasvir edilen deccal şu şekildedir:

Saçları kıvırcık, dalgalı ve gürdürAlnı parlak, ensesi kalındır.  Alnında kafir yazar. Fakat bu mecazi bir anlamda da olabilir. Yer yüzünde kaldığı sürece çok hızlı yayılan bir taraftar grubuna sahip olacaktır. Dünyada her yere gidebilirken Mekke ve Medine’ye giremez. Bir kişiyi öldürüp diriltme gücüne sahiptir. Deccalı Kıyamete yakın Hz İsa öldürecektir. Deccalın bir gözü görme duyusundan mahrumdur.

Günümüzde yaşayan insanların birçoğuna oldukça ilginç gelebilecek, hatta hiç duymadıkları bir kelimedir Deccal. Çoğu insan için anlam taşımayan Deccal hakkında insanların kısıtlı bilgisi vardır. Ancak baktığımız zaman, İslam dinini benimsemiş olan toplumumuzda, Peygamber Efendimiz (SAV)’in kıyametin yaklaştığını bizlere bildiren en önemli hadiselerden birisinin Deccal’ın çıkışı olacağını bildirmiştir. Yazımızda, bu varlık hakkında bilgilere değinerek, daha yararlı içeriklerle sizleri bilgilendirmek amacında olacağız.

Deccal, temel olarak ahir zamanda, yani kıyamete en yakın olan zamanda ortaya çıkacak ve insanlara negatif bir güç verecek olan, gücün adıdır. Hadislerde dikkatimizi çeken unsurların başında Deccal’in bir kişi olarak tasvir edilmesidir. Ancak bu bir kişi olacağı gibi, belli şeytani içeriklerle beslenen bir ideolojinin adı da olabilir.

Deccal, Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte, ‘yalancı, zihinlerde, düşüncelerde iyi ile kötüyü, batıl ile gerçeği karıştıran, bir olayı veya bir şeyi yaldızlayarak gerçek yüzünü tamamen izleyen, hilekar’ gibi anlamlara gelmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) ‘in ahir zamanı anlattığı cümlelerin çoğunda, Deccal’in kıyamet alameti olarak karşımıza çıkacağı da sıklıkla belirtilmiştir. Yaşadığımız dönem itibariyle de, anlatılan ahir zamanla büyük benzerlikler gösterilen zamana yakındır. Hadislerde geçenlere göre, ahir zamanda; fitnenin artacağı, anarşinin ve şiddetin büyük ölçüde baş göstererek, insanlarda refah ve ferahlığın kalmayacağı, insanların, fakirlik, açlık, yoksulluk ve kıtlıkla mücadele edeceği, fesat ve kötülüğünde ciddi manada yaygınlaşacağı söylenmektedir. Ahir zamanda, insanların huzursuz olması, savaşların ve fitnenin artması, terörün ve insanlara zararın artmasının tetikleyicisinin de deccal olduğu söylenmektedir. Deccal’in kötüyü ve ahlaksızlığı yaymakta kullanacağı teori ise, iyiyi kötü, kötüyü iyi gibi göstermek olacağı belirtilmiştir.

Deccal Nedir, Kimdir

Deccal ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV), kıyamet kopmadan önce Deccal’in kesinlikle ortaya çıkacağını belirtirken, nasıl bir ortamda ortaya çıkacağını da bildirmiştir. Bu dönemde; din ve ahlakın yaşanmayacağı, Allah’ın açık olarak inkar edilmeye başlandığı, savaş, çatışma ve karmaşanın arttığı, şiddetin ve terörün artık alışılıp, gündelik yaşantı haline geldiği dönemlerde ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Tarih boyunca yaşanan kargaşalar ve karışıklıklara şahit olmuş olabiliriz ancak, Deccal ‘in sebep olacağı karışıklık ve karmaşaların, daha önce eşi benzeri olmayacaktır. Hatta şöyle bir hadisi şerifle de bu kesinleşmiştir; ‘Allah Hz. Adem’i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.’

Deccal, günümüzün en fazla kullanılan ve her kesimden insanın kullandığı, meyilli olduğu teknolojiyi, kendisi ve etrafındakiler etkin bir şekilde saptırmak amacıyla kullanacaktır. Örnek vermek gerekirse; internetin haberleşme, eğitim, ticaret ve bu gibi konularda insanlığı büyük bir yararı vardır. Fakat özellikle genç kesimler için büyük risk teşkil etmektedir. Kumar, zina, cinsel istismar ve terör propagandası gibi birçok hususu da, internet üzerinden insanlara sunmak isteyenler mevcuttur.

İnsanlar boş işlere düştükçe, asıl yaradılış amaçları olan Allah’a kulluk etmekten de uzaklaşmaktadırlar.

5
Sending
User Review
4.33 (3 votes)

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek