1 Din

Deccal Ne Demek?

Deccal Ne Demek?

Günümüzde yaşayan insanların birçoğuna oldukça ilginç gelebilecek, hatta hiç duymadıkları bir kelimedir Deccal. Çoğu insan için anlam taşımayan Deccal hakkında insanların kısıtlı bilgisi vardır. Ancak baktığımız zaman, İslam dinini benimsemiş olan toplumumuzda, Peygamber Efendimiz (SAV)’in kıyametin yaklaştığını bizlere bildiren en önemli hadiselerden birisinin Deccal’ın çıkışı olacağını bildirmiştir. Yazımızda, bu varlık hakkında bilgilere değinerek, daha yararlı içeriklerle sizleri bilgilendirmek amacında olacağız.

Deccal, temel olarak ahir zamanda, yani kıyamete en yakın olan zamanda ortaya çıkacak ve insanlara negatif bir güç verecek olan, gücün adıdır. Hadislerde dikkatimizi çeken unsurların başında Deccal’in bir kişi olarak tasvir edilmesidir. Ancak bu bir kişi olacağı gibi, belli şeytani içeriklerle beslenen bir ideolojinin adı da olabilir.

Deccal, Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte, ‘yalancı, zihinlerde, düşüncelerde iyi ile kötüyü, batıl ile gerçeği karıştıran, bir olayı veya bir şeyi yaldızlayarak gerçek yüzünü tamamen izleyen, hilekar’ gibi anlamlara gelmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) ‘in ahir zamanı anlattığı cümlelerin çoğunda, Deccal’in kıyamet alameti olarak karşımıza çıkacağı da sıklıkla belirtilmiştir. Yaşadığımız dönem itibariyle de, anlatılan ahir zamanla büyük benzerlikler gösterilen zamana yakındır. Hadislerde geçenlere göre, ahir zamanda; fitnenin artacağı, anarşinin ve şiddetin büyük ölçüde baş göstererek, insanlarda refah ve ferahlığın kalmayacağı, insanların, fakirlik, açlık, yoksulluk ve kıtlıkla mücadele edeceği, fesat ve kötülüğünde ciddi manada yaygınlaşacağı söylenmektedir. Ahir zamanda, insanların huzursuz olması, savaşların ve fitnenin artması, terörün ve insanlara zararın artmasının tetikleyicisinin de deccal olduğu söylenmektedir. Deccal’in kötüyü ve ahlaksızlığı yaymakta kullanacağı teori ise, iyiyi kötü, kötüyü iyi gibi göstermek olacağı belirtilmiştir.

Deccal Nedir, Kimdir

Deccal ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV), kıyamet kopmadan önce Deccal’in kesinlikle ortaya çıkacağını belirtirken, nasıl bir ortamda ortaya çıkacağını da bildirmiştir. Bu dönemde; din ve ahlakın yaşanmayacağı, Allah’ın açık olarak inkar edilmeye başlandığı, savaş, çatışma ve karmaşanın arttığı, şiddetin ve terörün artık alışılıp, gündelik yaşantı haline geldiği dönemlerde ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Tarih boyunca yaşanan kargaşalar ve karışıklıklara şahit olmuş olabiliriz ancak, Deccal ‘in sebep olacağı karışıklık ve karmaşaların, daha önce eşi benzeri olmayacaktır. Hatta şöyle bir hadisi şerifle de bu kesinleşmiştir; ‘Allah Hz. Adem’i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.’

Deccal, günümüzün en fazla kullanılan ve her kesimden insanın kullandığı, meyilli olduğu teknolojiyi, kendisi ve etrafındakiler etkin bir şekilde saptırmak amacıyla kullanacaktır. Örnek vermek gerekirse; internetin haberleşme, eğitim, ticaret ve bu gibi konularda insanlığı büyük bir yararı vardır. Fakat özellikle genç kesimler için büyük risk teşkil etmektedir. Kumar, zina, cinsel istismar ve terör propagandası gibi birçok hususu da, internet üzerinden insanlara sunmak isteyenler mevcuttur.

İnsanlar boş işlere düştükçe, asıl yaradılış amaçları olan Allah’a kulluk etmekten de uzaklaşmaktadırlar.

Yorum Bırakın