Demokrasi ne demek?

Sözlük anlamı olarak baktığımızda bu kelimeye “halkın egemenliği” olarak rastlayabiliriz. Demokrasi bir rejim değil yönetme aygıtıdır. En temel tanımı çoğunluğun iktidarı, azınlığın haklarının korunmasıdır. Kapitalist toplumda“burjuva demokrasisi” olarak ifade edebiliriz.

Temsili ve katılımcı demokrasi olarak 2 grupta değelendirilebilir. Temsili olan oy hakkı bulunan kişilerin temsilciler seçmesi ve yürütme yetkisine sahip bir mecliste bu temsilciler tarafından temsil edilmesidir.

Katılımcı demokrasi güçlü yerel yönetim ve yerel meclislerle bireylerin doğrudan katılımcı olarak yürütmenin içerisinde söz sahibi olması olarak ifade edilebilir. Seçme ve seçilebilme hakkı, ifade özgürlüğü, azınlığın haklarının korunması temel ilkelerindendir.

  • Yunanca “Demos” halk ve “Kratos” otorite kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan şehir (site) devletlerinde ortaya çıkan bir yönetme aygıtıdır.
  • Demokratik; demokrasiye uygun
  • Demokrat; demokrasi yanlısı

Yorum Bırakın