Did Ne Demek

İngilizce bir kelime olan did kelimesinin Türkçedeki karşılığı yapmak eylemidir. Fiil olarak cümleye anlam veren bu sözcük içerik bakımından cümleye birçok anlamı kazandırabilmektedir.

İngilizce did kelimesi ile bağıntılı birçok ifade yöntemi mevcuttur. Bu kelimenin en sık kullanıldığı zaman biçimi Simple Past Tense yani Geçmiş Zamandır. Geçmişte yaşanmış olayları anlatmak için cümle içinde yardımcı fiil olarak did / didn’t fiillerine başvurulur.

Ancak bu yardımcı fiil, olumsuz cümle ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumlu cümlelerde ise fiilin yerine mevcut ikinci haliyle kullanılarak çoğunlukla –ed ekini alır. Ancak kelimenin kullanıldığı cümleler de fiil ilk hali ile kalır. Bu kelimenin diğer Türkçe karşılıkları, yapmak, yerine getirmek, sebep olmak, oluşturmak, anlamları gibi bir çok anlam ile karşımıza çıkabilmektedir.

Örnek cümleler

-I didn’t visit my grandfather ( Büyük babamı ziyaret etmedim. )

-I lived in England for four years. ( 4 yıl İngiltere de yaşadım. ) Bu cümle olumlu bir cümle olduğundan did fiili kullanılmamış, yerine fiil ikinci haliyle cümle içinde yerini almıştır. Bu hali ile yine geçmiş zamanı belirten bir ifadeye sahiptir.

-He didn’t wash his hands. ( Ellerini yıkamadı. )

-Did your sister get married last month? ( Kız kardeşim geçen ay mı evlendi? )

-Did she see you? ( Seni gördü mü? )

Yorum Bırakın