Ticaret

Dikey Farklılaşma Ne Demek? Dikey Farklılaşma Nedir?

Dikey Farklılaşma Ne Demek? Dikey Farklılaşma Nedir?

Dikey farklılaşma, hiyerarşik yapıda örgütsel basamakları ve görev ve yetki farklılaşmasını ifade eder.

Bu kapsamda kontrol alanı incelenmelidir. Kontrol alanı, bir yöneticinin kaç personeli başarı ile yöneteceği ile ilişkilidir.

Ayrıca, hiyerarşide yetki ve görev farklılaşmasının etkin koordinasyonu için emir-komuta zinciri, amaç birliği, yetki devri gibi organizasyon ilkelerine uyulmalıdır.

Yorum Bırakın