Pazarlama

Dikey pazarlama Ne demek? Dikey pazarlama Nedir?

DiKEY PAZARLAMA: Dikey pazarlama sistemleri profesyonel olarak yönetilir ve tek bir pazarlama kanalı üyesi tarafından merkezden kontrol edilir. Dikey pazarlama sistemleri, dağıtım kanalında yer alan tüm işletmeler arasında işbirliğinin bulunması demektir. Üç tür dikey pazarlama sistemi vardır: Ortaklık, sözleşmeli ve yönetilen.

Ortaklık şeklindeki dikey pazarlama sistemleri üretim ve dağıtım fonksiyonlarını tek bir sahiplik altında toplar.

Sözleşmeye dayalı dikey dağıtım sistemleri, üretim ve dağıtım işletmelerinin çabalarını bir sözleşme esasına dayalı olarak bütünleştirirler.

Toptancı destekli gönüllü zincirlerde, toptancı, satın alma uygulamalarını, ticari programları ve stok yönetimi standardize ve koordine etmek üzere küçük bağımsız perakendecilerle sözleşme yapar.

Perakendeci destekli kooperatifler de, perakendeciler, bir toptancının sağladığı olanaklardan birlikte yararlanmak için birbirleriyle sözleşme yaparlar.

Pazarlama kanalında dikey bütünleşme, dağıtım kanalı düzeyinde yer alan bir üyenin kendisinden önce ya da kendisinden sonraki düzeyde yer alan kanal üyelerini yönetim ve denetimleri altına almalarıyla gerçekleşir.

Yorum Bırakın