1 Siyaset

Diktatör Ne Demek?

Diktatör Nedir?

Günümüzde, diğer ülkelerden duyduğumuz ve sıklıkla karşılaşmaya başladığımız diktatör ve diktatörlük sistemi, ülkemizde de suçlanan kişiler bulunmasıyla birlikte daha çok merak edilmeye başladı. Diktatörlük, Cumhuriyet veya Krallık sistemleri gibi bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimini destekleyen ülkeyi yönetenlere ise, diktatör denilmektedir. Siyaset biliminde yer alan bir söze baktığımız zaman, ‘Güç insanı kötü, mutluk güç ise, mutlak kötü yapar’ sözüyle birlikte diktatörlüğü değerlendirmemiz gerekir. Tanımını yaptığımı zaman, kime diktatör deyip, kime demeyeceğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Diktatörlük rejimi

Bir devletin bir kişi veya küçük bir grup tarafından mutlak olarak yönetilmesi ve bu yönetimin sadece isteyen kişi veya gruba göre şekil alması şeklinde ilerleyen yönetim çeşididir. Bu rejimde, ülkede bulunan her şey devlete ait gösterilirken, devleti yöneten kişi kutsal bir varlık olarak bilinmektedir. Birazdan sıralayacağımız maddelerden birkaçını barındıran yönetim şekillerine diktatör rejim denilebilir.

İlk olarak, diktatör rejimde; yöneticiyi veya yöneticilerin tamamını yaptıkları kötü işlerden ve doğru olmayan davranışlardan dolayı sorguya çekecek veya yargılayacak bir kurumun veya divanın bulunmaması mevcuttur. Bunun yanı sıra, otoriter güç kimdeyse, bu kişinin kesinlikle hiçbir sınıra sahip olmaması ve tam anlamıyla hakim olması. Önceden var olmasına rağmen, yöneticinin yok dediği yasaların hükmünü yitirme durumunda, normal şekilde görevin devredilmesi gerekirken, bu sistemde hiçbir şekilde devir teslim olmayıp ve görev süresinin hiçbir zaman koyulmaması gösterilebilir.

Ayrıca, otoritelerin yalnızca sınırlı bir grup veya kişiler tarafında kullanılıp, geriye kalan kısımda otoriteden söz edilmemesi, yasama, yürütme ve yargı gücünün, yalnızca tek kişi veya tek el tarafından yürütülmesi, ülkede yaşayan halkın, yöneticiye sadece korku yüzünden itaat edip, onun söylediklerini doğru benimsemesi, terör uygulaması ve teröre yatkın bir şekilde yönetim, kutsallaştırılmış ve tek güç olarak görülen bir liderin varlığı da, diktatör rejiminin bulunduğunun göstergesi olacaktır.

Diktatörler, asla halk tarafından seçilmez. Zorbalık ve kötü işlerle devletin başına gelip, tabir yerindeyse hükumete ambargo koyarak hüküm sürdürürler. Güç ve yönetim anlayışı değişmeyen bir gerçek olarak benimsenip, sadece yerine geçebilmesi muhtemel kişiler onlar için birer tehdittir. Ancak diktatör sistemde şöyle bir risk vardır; her zaman herkes tarafından ele geçirilebilir. Yani bir sabah uyandığı zaman saldırı yemiş ve bunun sonucu olarak devleti kaybetmiş bir lider olarak uyanılabilir. Bu nedenle, tüm diktatör rejimlerin başında olan kişiler, potansiyel tehdit unsurlarını ortadan kaldırma, koruma ve zorba kullanma gibi yöntemlerine sıkça başvururlar.

Diktatörler için emeklilik yoktur. Kanlı gelip, kanlı giderler. Örnek vermek gerekirse, Kenan Evren dünyada nadir örneklerdendir. Diktatör rejimle gelip, emekli olduktan sonra resim çizmek yalnızca ona nasip olmuştur.

Diktatörler, her zaman yerlerini korumak isterler. Çünkü onlarda bilir ki, indikten sonra ya kanlı sonuca, ya da hapis haneye atılacaktırlar. Günümüzde bilinen en büyük diktatörlerden biri hitler dir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek