Kategori Din

1 Din İngilizce Kelimeler

Say Ne Demek?

Say Ne Demek Say kelimesi ingilizce’ de söylemek, demek anlamına gelmektedir. “Say my name” Yine Say, en çok dini bir terim olarak bilinmektedir. Bu bakımda hac ya da umre gibi...

Arapça Kelimeler Din İslam Dini

Kerbela Ne Demek?

Kerbela ne demek? Arapça kökenli Kerbela Irak’ın bir şehridir. Kerbela şehri “kerbela olayı” ile anılır. Bu olay şehre sınırlarının ötesinde bir bilinirlik katmıştır. Kerbela olayı...

Din

Tecelli Ne Demek?

Tecelli, eski dilde ortaya çıkma, belirme anlamına gelir, ilahi gücün nesnelerde veya insanlarda ortaya çıkması, belirmesi. Bunun yanı sıra alın yazısı, kader anlamına da gelir. Tecelli etmek ise...

Din Hristiyanlık Dini

Süryani Ne Demek?

Süryani, Ortadoğuda yaşayan Semitik Hristiyan bir halkın bireylerine verilen ortak addır. Milattan sonra 37 ve 43 yılları arasında günümüzün Aytakya sınırları içinde Mor Petrus tarafından kurulmuş...

Din İslam Dini

Sofi Ne Demek?

Sofi ya da sufi, tasavvuf felsefesine bağlı kimseler için kullanılan bir kelimedir. Mutasavvıf da denilebilir. Hem Yunanca’da bulunan Sofos(bilgin) hem de Arapça’da bulunan suf(yün; yün...

Arapça Kelimeler Din Hristiyanlık Dini

İncil Ne Demek?

İncil ne demek? Arapça kökenli incil, Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitaptır. Hristiyanlık dininin kutsal kitabıdır. Ahd-ı Cedid olarak da adlandırılır. İncilin tanrı tarafından indirilen bir...

Din İslam Dini

Süveyda Ne Demek?

Süveyda, inanışa göre kalbin ortasında bulunan bir benektir. İnsanın kalbindeki en değerli yeri temsil eder. Tasavvufa göre, kalpten açılan bu nokta sayesinde insan huzura ve doğru yola kavuşur. Aynı...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek

pendik eskort sex hikayeleri porno izle