Matematik Türkçe Kelimeler

Dizi Ne Demek ?

Dizi kelimesi cümle içerisinde birden çok anlamı ifade etmek için kullanılan, bütünlük ve sıralama sistemini belirtmeye yönelik oluşturulmuş çok yönlü bir sözcüktür. Birbiri ardına sıralanmış birçok kavram için dizi kelimesini kullanmak mümkündür. Art arda sıralanmış sayı ya da harf kümeleri için dizi kelimesi kullanılabileceği gibi, birbiri ardına gelen nesne ve şeyler içinde bu kavramın telaffuzu edilebilmektedir. Birkaç düzeneği dizi olarak belirtmek olasıdır. Sayıların bir küme içerisinde peş peşe sıralanması bu fonksiyonel durumu tanımlayabilmek için kullanılabildiği gibi, bir sözcüğü oluşturan harfler bütünü de buna örnek olarak gösterilebilir.

Dizi Ne Demek?

Dizi oluşumu bir değil birkaç öğeden meydana gelmektedir. Bir kolyenin oluşumunda ip üzerine art arda sıralanan boncuklar bütünü de bir diziyi oluşturmaktadır. Alt alta ya da yan yana liste halinde belirtilen birbiri ile kuvvetli bir bağıntısı olan yazı, rapor ve projeler de bu kavramın sıkça kullanıldığı alanlardandır. Zincirleme olarak oluşan bir ilişkilenme söz konusudur. Kısacası, dizi gerçek anlamı ile sıralı liste olarak tasvir edilebilmektedir. Bu kelimenin bir diğer anlamı da herkesin bildiği üzere ekranlarda aynı oyuncular tarafından oynanan birden fazla bölümler halinde sıralanan birbirinin devamı olan televizyon programlarıdır. Belirli zamanlarda eşit parçalara ayrılarak, her biri bir önceki bölümün devamı niteliğinde olan bir projeler takımının ortak tanımıdır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek