Genel Türkçe Kelimeler

Durum Ne Demek?

Durum belli bir zaman dilimi içerisinde oluşan, gerçekleşen kelime anlamı olarak vaziyet, hal, pozisyon gibi kelimelerin karşılığı olarak kullanılan biz sözcüktür. Bu kelime kişinin herhangi bir zaman kesitindeki duygusal ya da fiziksel vaziyetini tanımladığı gibi, kişinin konumunu ya da düşüncesini bildiren bir rapor niteliği de taşımaktadır.

Olumlu ya da olumsuz her hal ve düşünce durum olarak değerlendirilebilir. Bir şeyin içinde bulunduğu şartların tümünü kapsayabilen bu kelime, cümle içerisinde yalın bir halde kullanılmaktadır. Heyecanlı olmak, sinirli olmak, gergin hissetmek, mutlu ya da mutsuz olmak, şaşkın olmak, kafası karışık hissetmek, kızgın olmak, aşık olmak, üzgün olmak, canı sıkılmak, yorgun hissetmek, hayal kırıklığına uğramış olmak, endişeli, yalnız, korkmuş ya da çaresiz hissetmek gibi birçok duygusal tepkime bahsi geçen duruma örnek olarak gösterilebilir.

Bununla birlikte, hasta olmak, canı yanmak ya da terlemek gibi birçok vaziyetler de fiziksel durumun örneklerini teşkil etmektedir. Durum insana özgü olan tüm bedensel, duygusal, maddi ve manevi halleri ifade edebileceği gibi, herhangi bir nesne ya da objenin gerçekleşen zaman dilimi içerisindeki konumunu da ifade edebilmektedir. Tavır, davranış, pozisyon, duruş gibi birçok eylem, bahsedilen nesne ya da kişinin durumunu izah eder niteliktedir. Ameliyattan çıkmış birisi için ne durumda olduğu sorulabileceği gibi, birinin satışa çıkardığı arabası için de o anki durumuna yönelik bilgi alınabilir. Genel olarak durum, herhangi bir zaman kesiti içerisinde canlı ya da cansız tüm varlıkların sahip oldukları şartlar çerçevesinde birbirleriyle ya da farklı eylemler ile olan ilişkilerini belirleyen her türlü hal ve hareketler bütünüdür.

Yorum Bırakın