Kategori Edebiyat

Arapça Kelimeler Edebiyat

Kıssa Ne Demek?

Kıssa ne demek? Arapça kökenli kıssa kelimesi Türkçede kısa hikaye anlamına karşılık gelir. Bu kısa hikayeler genellikle içerisinde belli tecrübeleri içeren, öğüt verici olarak nitelendirilebilecek...

Edebiyat Türkçe Kelimeler

Ulama Ne Demek?

Cümle içinde ünsüz bir harf ile biten bir kelimeden sonra ünlü bir harf ile başlayan bir kelimenin gelmesi durumunda ulama olur. Bu durumun oluşması halinde ünsüz harfler kendilerinden sonraki...

Arapça Kelimeler Edebiyat

Kaside Ne Demek?

Kaside ne demek? Arapça kökenli kaside kelimesi Türkçede uzun gazel olarak bilinir. Genellikle devlet büyüklerini ya da toplum tarafından kabul görmüş olan büyük kişilikleri övmek maksadıyla yazılır...

Edebiyat Türkçe Kelimeler

Soyut Ne Demek?

Soyut, somutun zıttı, varlığı beş duyu organımızla algılanmayan kavramlara denir. Örneğin, aşk, saygı, mutluluk soyut kavramlardır. Soyut kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda, anlaşılması güç...

Edebiyat

Şiir Ne Demek?

Şiir, insanda derin ve düşündürücü güzel duyguları canlandırmaya yönelik, ölçü, kafiye, mısra ve belirli düzenler içinde yazılmış yazı türlerine verilen genel addır. Şiir kelimesine Türkçe’de...

Edebiyat Kültür Sanat Türkçe Kelimeler

İletişim Ne Demek?

İletişim ne demek? İletişim en kısa tanımıyla duygu, düşünce ve bilginin paylaşımı, aktarımıdır. Bu paylaşımı gerçekleştirmek için akıla gelebilecek her türlü iletişim aracı kullanılabilir. (bkz:...

Arapça Kelimeler Edebiyat

Lugat Ne Demek?

Lugat, bir dilde belli bir zamanda ya da geçmişte kullanılan tüm sözcüklerin, alfabetik bir sırayla ya da konu-kavram sıralamasına göre sıralanmış olduğu veya başka dillerdeki karşılıklarını söyleyen...

Arapça Kelimeler Edebiyat Kültür Sanat

Redif Ne Demek?

Redif ne demek? Arapça kökenli redif kelimesi Türkçede şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden meydana gelen kelimeler ve eklerdir. Redif kafiyeden sonra kullanılır. Ek halinde ve kelime...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek