Siyaset Türkçe Kelimeler

Egemenlk Ne Demek? Egemenlik Nedir?

Egemenlik ne demek? Egemenlik nedir?

Türkçe kökenli egemenlik kelimesi egemen olma durumunun ifadesidir. Milletin ve onun oluşturduğu devletin her şeye hakim olması, her şeyin onun hükmünde olması anlamı taşır. Bu egemenliği sarsacak olan her şey egemenlik karşıtı olarak nitelendirilir. Egemenlik karşıtlığı aynı zamanda devlet karşıtlığı anlamına gelir. Her türlü devlet egemenliği belli bir toplumsal temel üzerine kuruludur. Bu temel kimi zaman din, kimi zaman millet olarak nitelendirilse de özü itibariyle devletin egemenlik biçimini belirleyen şey toplumsal üretim ilişkileridir. Örneğin feodalizmin hakim olduğu bir toplumda ki egemenlik biçimiyle, kapitalizmin hakim olduğu bir toplumda ki egemen biçimi aynı değildir. Feodal dönemde egemenlik algısı temel olarak din üzerinden şekilleniyor iken sanayi devrimi ve sonrasında ki Fransız ihtilaliyle birlikte gelişen kapitalist toplumsal yaşamda egemenlik milletler üzerinden şekillenmeye başlamıştır. Günümüz toplumlarında egemenlik devletin vatandaşları olan milletin değil o millet içerisinde toplumsal üretim araçlarına sahip olanlarındır. Yani sermaye sahiplerinindir.

Yorum Bırakın