Banka Fransızca Kelimeler İktisat Siyaset

Ekonomi Ne Demek? Ekonomi Nedir?

Ekonomi ne demek? Ekonomi nedir?

Fransızca kökenli ekonomi kelimesi Türkçede insanların yaşamak için girdikleri üretim ve paylaşım ilişkisini nitelemek için kullanılan iktisadi bir terimdir. Toplumsal üretim ilişkisinin bütününe ekonomi denir. Ekonomi çeşitli toplumsal tarihi dilimlerde değişimler göstermiştir. Bu değişimler toplumsal üretim araçları ve toplumsal üretim araçlarının mülki sahibi ekseninde gelişmiştir. Örneğin; köleci toplumsal çağda ekonomi alınıp-satılabilen, metalaşan ve köle olarak ifade edilen insanlara ve o insanların sahipleri tarafından şekillenirdi. Feodal toplumsal çağda ekonominin belirleyicisi toprak mülkiyeti idi. Günümüz kapitalist toplumsal çağında ise ekonomide belirleyici olan sanayi, sanayi de ki üretim araçlarının sahipleri ve emeğini ortaya koyan işçilerdir. Mali sermaye olarak nitelendirilen banka sermayesi ise ekonominin eklemlenen bir ögesidir. Ekonominin yoğunlaşmış haline tanıklık ettiğimiz günümüzde sanayi sermayesi ve banka sermayesinin bütünleşmesi söz konusudur.

  • Politika, ekonominin yoğunlaşmış halidir.

Yorum Bırakın