İngilizce Kelimeler Sistem Siyaset

Emperyalist Ne Demek? Emperyalist Nedir?

Emperyalist ne demek? Emperyalist nedir?

İngilizce kökenli emperyalist kelimesi Türkçede yayılmacı, sömürgeci,yayılmacılıktan, sömürgecilikten  yana olan gibi anlamlara karşılık gelir. Kavramsal olarak emperyalizm bir ülkenin başka bir ülke üzerinde siyasi, kültürel, ekonomik tahakküm kurmasıdır. Emperyalist ise bu tahakkümü gerçekleştiren yada bu tahakkümden yana olan anlamına gelir. Emperyalizm, kapitalizmin bir üst aşamasıdır. Tekelci kapitalizm aşaması olarak da nitelendirilir. Sermayenin belirli sermaye grupları elinde birikip tekelleşmesi ve bu tekeller arasında ki pazar savaşı olarak emperyalizmi tanımlayabiliriz. Örneğin; Bugünün orta doğusu çoğu emperyalist tarafından bir pazar alanı olarak savaş arenası haline dönüştürülmüştür.

Yorum Bırakın