Bilgisayar İngilizce Kelimeler Teknoloji

Error Ne Demek? Error Nedir?

Error Ne Demek? Error Nedir, Error kelime anlamı;

Kelime anlamı olarak error; hata, yanlış vb anlamlara gelen kelime gelen olarak elektronik ortamların sık görülür ve kullanılır kelimesidir. Latincede errare fiilinden türetilmiş olan isim. “hata yapan, hataya yol açan” anlamını taşımaktadır.

Elektronilk, bilgisayar ve dijital ortamlarım farklı bir deyişle baş belası olarak tnaılanan error kelimesi farklı söz öbekleri helinde kullanılmakta olup, commodore 64 den bu yana en çok kullanılan error kalıpları ve anlamlarını şöyle sıralayabiliriz.

[alert style=”success”]absolute error ne demek: mutlak hata
alignment error ne demek: hizalama hatası
angular error ne demek: açısal hata
cumulative error ne demek: birikimli hata
disk error ne demek: disk hatası
drop-out error ne demek: bit atlama hatası
error ne demek: hata
error ne demek: Hata
error analysis ne demek: hata çözümleme
error burst ne demek: hata çoğuşması
error character ne demek: hata karakteri
error checking ne demek: Bkz ne demek: error detection
error concealment ne demek: hataların örtbas edilmesi
error condition ne demek: hata durumu
error containment ne demek: hata yayılımının sınırlanması
error correction ne demek: hata düzeltimi
error debugging ne demek: hata ayıklama
error detection ne demek: hata sezimi
error flag ne demek: hata bayrağı, hata imi
error handler ne demek: hata kotarıcı, hata düzeltici
error handling ne demek: yanlışları işleme
error handling ne demek: hataların giderimi, hata düzeltme
error log ne demek: hata günlüğü
error log ne demek: hata kütüğü
error message ne demek: hata iletisi, hata uyarısı
error Message ne demek: hata iletisi
error of estimation ne demek: kestirim hatası
error pattern ne demek: hata örüntüsü
error probability ne demek: hata olasılığı
error ratio ne demek: hata oranı
error recovery ne demek: hatadan kurtulma
error recovery ne demek: hata giderme, hatadan kurtulmak
error signal ne demek: hata işareti
error-correcting code ne demek: hata düzelten kod
error-correcting routine ne demek: hata düzeltme yordamı
error-detecting code ne demek: hata sezici kod
false alarm error ne demek: yanlış alarm hatası
fatal error ne demek: onulmaz hata
fatal error ne demek: onulmaz yanlış
forward error correction ne demek: gönderme yönünde hata düzeltimi
hard error ne demek: onulmaz hata
inherited error ne demek: kalıtsal hata
irrecoverable error ne demek: kurtarılamaz hata
logical error ne demek: mantıksal hata
machine error ne demek: bilgisayar donanım hatası
mean-square error ne demek: ortalama karesel hata
miss error ne demek: ikinci tür hata, yanlış red hatası
modeling error ne demek: modelleme hatası
normalized error ne demek: düzgelenmiş hata
overflow error ne demek: taşma hatası
parity error ne demek: eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı
permanent error ne demek: kalıcı hata
physical I/O error ne demek: fiziksel giriş-çıkış hatası
quantizing error ne demek: nicemleme hatası
random error ne demek: rasgele hata
raw bit error ratio ne demek: düzeltilmemiş bit hata oranı
recoverable error ne demek: kurtarılabilir hata
relative error ne demek: bağıl hata
residual error rate ne demek: kalan hata oranı
root-mean-square error ne demek: ortalama karesel hata
semantic error ne demek: anlambilimsel hata
soft error ne demek: Bkz ne demek: transient error
solid error ne demek: onulmaz hata
span error ne demek: erim hatası
standard error ne demek: standart hata
steady-state error ne demek: yatışkın durum hatası, kalıcı durum hatası
syntactic error ne demek: sözdizimsel hata
syntax error ne demek: sözdizimi hatası
syntax error ne demek: sözdizim hatası
systematic error ne demek: sistematik hata, dizgesel hata
temporary read/write error ne demek: geçici okuma/yazma hatası
transient error ne demek: geçici hata
trial-and-error ne demek: deneme yanılma, sınama-yanılma
trial-and-error method ne demek: deneme yanılma yöntemi
trial-and-error search ne demek: deneme yanılmayla arama
typographical error ne demek: “yazım hatası; basım hatası ”
undetected error ne demek: sezilemeyen hatalar
unrecoverable error ne demek: Bkz ne demek: fatal error
write error ne demek: yazma hatası[/alert]

Yorum Bırakın