Türkçe Kelimeler

Etik Ne Demek? Etik Nedir?

Etik ne demek, etik nedir;

Etik kelimesi Yunanca ethos yâni “töre” sözcüğünden türemiştir.

Aksiyoloji dalından birisidir aynı zamanda felsefenin dört ana dalından birisidir. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırmak amacıyla ahlak kavramı oluşturulmuştur ve böyle bir çözüm aranmıştır. Batıda etik ahlak ile aynı şey olarak görülmüştür.

Türk kültüründe ise yazılı olmayan ancak toplum tarafından bağlı kalınan kurallara etik kuralları denilmiştir ( töre vb. )

Yorum Bırakın