Arapça Kelimeler Din İslam Dini

Fasık Ne Demek? Fasık Nedir?

Fasık Ne Demek, Fasık Nedir;

(Sıfat) Alenen suç işleyen, işlediği suçu doğru gibi gösteren. İslam inancında Allah’a inanmayan, Allah’a inansa bile inkâr derecesinde yok sayan. Kötülük eden, fesatçı. Arapça kökenlidir.

Fasık kelimesi en genel mânâsıyla İslam dininde, Allah’ı ve O’nun emirlerini kabul ettiği halde Allah’a itaat etmeyen, Kur’an’ı, Peygamberleri, Ahireti yok sayan insanlar için kullanılır.

Fasık kelimesinin diğer kullanımı da işlediği veya yaptığı suçu, yanlışı mübah gösteren veya doğruymuş gibi addeden insanlar için kullanılır. Yaptığı yanlışı kabullenen ve yanlış olsa dahi, “Bence doğru” diyenler de fasık olarak ifade edilir.

Kelimenin bir diğer tanımı da, kötülükte bulunan ve fesat çıkarandır.

Yorum Bırakın