Kategori Felsefe

Din Felsefe

Büyü Ne demek? Büyü Çeşitleri Nelerdir

Bu yazıda, Büyü nedir, Büyünün tarihi ve büyü çeşitlerini ele alacağız. Büyü, insanların mistik tekniklerle insanları, mevsimleri, hayvanları ve nesneleri etkileyebileceğini öne süren  yöntemler...

Felsefe Genel

Anarşizm nedir?

Anarşizm, hiyerarşik olmayan, yani sınıfların olmadığı devletsiz toplum düzenini savunan felsefi bir akımdır. Devlet ve devlet benzeri, toplum üzerinde baskı ve güç oluşturan tüm egemen güçlerin...

Felsefe Japonca Kelimeler Sağlık

Reiki Ne Demek?

Reiki ne demek? Japonca kökenli reiki kelimesi Türkçede yaşam enerjisini veren evrensel kaynak anlamına karşılık gelir. Reiki bir yaşam öğretisidir. Bu öğreti insanın içinde olan potansiyeli ortaya...

Felsefe İngilizce Kelimeler

Realistik Ne Demek?

Realistik ne demek? İngilizce kökenli realistik kelimesi Türkçede gerçekçi, gerçeğe uygun anlamına karşılık gelir. Örneğin; bir bir doğa tablosu ya da bir portre gördüğünüzde gördüğünüz şeyin gerçek...

Felsefe Fransızca Kelimeler Matematik

Paradoks Ne Demek?

Paradoks ne demek? Fransızca kökenli paradoks kelimesi Türkçede aykırı düşünce, çelişki anlamına karşılık gelir. Paradokslara en çok matematik alanında rastlanır. Örneğin; herkesin bildiği temel bir...

Bilim Felsefe Felsefe Fransızca Kelimeler

İdealist Ne Demek?

İdealist ne demek? Fransızca kökenli idealist kelimesi Türkçede idealizm ideolojisine bağlı olan filozof, ülkücü gibi anlamlara karşılık gelir. İdealistler düşünmeyi ve niyeti var olanın maddi olanın...

Felsefe Fransızca Kelimeler

Hümanist Ne Demek?

Hümanist ne demek? Fransızca kökenli hümanist kelimesi Türkçede insancıl anlamına karşılık gelir. Hümanizm ise insan merkezcilik anlamı taşır. Yani hümanizm öğretisine sahip olan kişilere hümanist...

Felsefe Türkçe Kelimeler

Hoşgörü Ne Demek?

Hoşgörü ne demek? Türkçe kökenli hoşgörü kelimesi her şeyi anlayışla karşılama durumu, hoş görme, müsamaha etme, tolerans gösterme anlamlarına karşılık gelir. Kısaca hoşgörü başkasının düşünce ve...

Felsefe Fransızca Kelimeler

İdeal Ne Demek? İdeal Nedir?

İdeal ne demek? İdeal nedir? Fransızca kökenli ideal kelimesi Türkçede ülkü, düş anlamına karşılık gelir. Felsefi bir akım olarak idealizm ülkücülük anlamına karşılık gelir. Bu akım varlığın temelini...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek