Fransızca Kelimeler Siyaset

Feodalite Ne Demek? Feodalite Nedir?

Feodalite ne demek? Feodalite nedir?

Fransızca kökenli feodalite kelimesi Türkçede sözlük anlamı olarak derebeylik sözcüğüne karşılık gelir. Üretim ilişkisi olarak toprak mülkiyetine bağlı olan toplumun toprak sahipleri ve köleler, serfler, özgür köylüler olarak sınıflara bölündüğü toplumsal düzendir. Bu toplumsal düzenin temel üretim aracı emek ve topraktır. Ne kadar verimli geniş topraklara sahip olunursa, ne kadar verimli ve çok sayıda emek gücüne sahip olunursa toprak sahipleri o kadar zenginleşirdi. Toplumsal gelişmede toprak mülkiyeti hakimiyetini sanayi mülkiyetinin geçmesi ve bir dizi burjuva devrimle beraber feodalizm yıkılmış ve yerini kapitalist toplum düzeni almıştır.

Yorum Bırakın