Kategori Fizik

Biyoloji Fizik Kimya

Fen Ne Demek?

Fen demek genel olarak kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi dallarına verilen ortak ad olarak bilinmektedir. Fen demek doğayı ve doğa olaylarını sistematik bir şekilde biyolojik fiziksel ve...

Arapça Kelimeler Fizik

Kuvvet Ne Demek?

Kuvvet ne demek? Arapça kökenli kuvvet kelimesi Türkçede fiziksel güç, takat, şiddet, zor gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kuvvet bu anlamlar ekseninde farklı şekillerde kullanılabilen bir...

Fizik

Madde Ne Demek?

Madde, en bilinen tanımı ile; uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan yapılara denir. Duyularımızla hissedebildiğimiz canlı ve cansız varlıklardır. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bir araya...

Coğrafya Fizik Fransızca Kelimeler Sağlık

Radyasyon Ne Demek?

Radyasyon ne demek? Fransızca kökenli radyasyon kelimesi Türkçede ışınım anlamına karşılık gelir. Radyasyon, herhangi bir enerji kaynağından elektromanyetik dalga ya da hızlı parçacıklar demetinin...

Arapça Kelimeler Fizik

Hacim Ne Demek? Hacim Nedir?

Hacim ne demek? Hacim nedir? Arapça kökenli hacim kelimesi Türkçede bir cismin uzayda doldurduğu boşluk anlamına karşılık gelir. Her cisim bir hacime sahiptir. Bir diğer tanımıyla hacim, bir cismin...

Arapça Kelimeler Fizik Matematik

Cisim Ne Demek? Cisim Nedir?

Cisim ne demek? Cisim nedir? Arapça kökenli bir kelime olan; uzunluğu, genişliği bulunan evrende, boşlukta, uzayda yer kaplayan maddenin şekil almış parçaları olan, kütlesi ve ağırlı olan ve...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek