İngilizce Kelimeler

Franchise Ne Demek? Franchise Nedir?

Franchise ne demek? Franchise nedir?

İngilizce kökenli franchise kelimesi Türkçede hak, imtiyaz, ayrıcalık, muaf olmak gibi anlamlara karşılık gelir. Her hangi bir konumdan dolayı her hangi bir olay veya durum karşısında imtiyaz sahibi olmak, ayrıcalıklı olmak franchise olarak nitelendirilir. Türkçede pek kullanılmayan bu sözcüğe ticari ilişkilerde rastlamak mümkündür. Örneğin; Osmanlı İmparatorluğu tarihin bir döneminde Avrupa’da birlik sağlanamasın diye Fransa Krallığına Osmanlı topraklarında bazı ticari imtiyazlar vermiştir. Bu imtiyazlar; ticari gümrük ücretlerinin düşüklüğü, yatırım kolaylığı, mal vergisi düşüklüğü ve benzeri şekillerdedir. Bu durum franchise diye nitelendirilebilir. Ayrıcalık ve imtiyazdan taşıdığı anlam bakımından biraz ayrı duran muaflık kavramı ise zorunlu olmamak, bağımlı olmamak, belli bir konuda özgür olmak anlamları içermektedir.

 

Yorum Bırakın