Ekonomi İngilizce Kelimeler Türkçe Kelimeler

Gap Ne Demek? Gap Nedir?

Gap ne demek? Gap nedir?

Türkçe kökenli gap kelimesi ağaçtan yapılan yular sapı anlamına gelir. Ayrıca Anadolu’nun bazı yörelerinde ki ağızlarda kap anlamında da kullanılır. GAP bir kısaltma olarak Güneydoğu Anadolu Projesini ifade eder. Güneydoğu Anadolu projesi, Güneydoğu’da ki Fırat ve Dicle nehirleri üzerine yapılacak bir dizi baraj, hidroelektrik santrali ve sulama sistemlerini içeren, sağlık,turizm, eğitim ve benzeri kentsel gelişim uygulamalarını da hedef alan entegre bir projedir. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2005 verilerine göre projenin toplam maliyeti 32 milyar dolar tutarındadır.

  • İngilizce kökenli gap kelimesi Türkçede boşluk, aralık, fark, uçurum gibi anlamlara karşılık gelir.
  • Bir kimya terimi olarak gap; gliseraldehit 3-fosfat anlamı taşır.

Yorum Bırakın