Arapça Kelimeler Edebiyat Erkek İsimleri Kültür Sanat

Gazel Ne Demek? Gazel Nedir?

Gazel ne demek? Gazel nedir?

Arapça kökenli gazel kelimesi bir edebiyat terimi olarak divan edebiyatının ürünüdür. Gazel beş ile on beş beyit arasında değişen ilk dizelerinin beyitlerinin birbiriyle uyaklı olduğu daha sonraki beyitlerinin ise kendinden önceki beyitle uyaklı olduğu nazım biçimidir. (bkz; aa, ba, ca, da, ea, fa) Bu nazım biçiminde genellikle lirik konular işlenir.

  • Klasik Türk müziğinde saz ile söylenen, söylenen şeyin pek önemli olmadığı asıl amacın kişinin sesinin gücünü ortaya çıkartmak olduğu müzik eseridir.
  • Gazel kelimesi Türkçede kurumuş ağaç yaprağı anlamına da gelir. Ayrıca bazı yörelerde dikenli ot, mısır koçanı gibi anlamlarda da kullanılır.
  • Gazel kelimesi erkek ismi olarak kullanılır.

Yorum Bırakın