Kültür Sanat Türkçe Kelimeler

Gelenek Ne Demek? Gelenek Nedir?

Gelenek ne demek? Gelenek nedir?

Türkçede gelenek kelimesi eskiden kalan ve geçmişten bu güne değer taşıyan, saygı gösterilen yaptırımlar anlamına gelir. Adet, görenek olarak da ifade edilen gelenekler hemen hemen tüm toplumlarda vardır. Halkların birbirine yakın gelenekleri olabileceği gibi birbirine uzak hatta karşıt düşecek gelenekleri de vardır. Bugün gelenekleri feodal toplum yaşamının kültürel kalıntıları olarak nitelendirmek mümkündür. Modern toplumun gelişimiyle gelenekler çözülmeye başlamış ve yaptırım alanını gitgide kaybetmiştir. Yaşadığımız topluma bakacak olursak bunun yansımalarını bayramlardan tutunda komşuluk ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede görebiliriz.Bu kelimeyi en öz biçimiyle ifade etmek gerekirse kuşaktan kuşağa yazı ve sözle geçen kültür kalıntılarıdır, diyebiliriz.

Yorum Bırakın